Tips og råd

Tips og råd

Her finner du en rekke nyttig tips og råd, samt lenker til lovverk, organisasjoner og annet du kan ha bruk for.

Søknadfrister Fritt Ord 2023

Ordinære søknadsfrister:

5. mai 2023 kl. 15.00, blir behandlet i juni2. august 2023 kl. 15.00, blir behandlet i september15. september 2023 kl. 15.00, blir behandlet i oktober/november3. november 2023 kl. 15.00, blir behandlet i desember

Se Fritt Ord for mer informasjon

Trykk, distribusjon og konsulenttjenester

Tekstallmenningen. Tidsskrift- og småforlagssentralen holder til i Bergen, og har hele landet som nedslagsfelt.

Tekstallmenningens tjenester:

- Abonnementshåndtering
- Distribusjon
- Formidling
- Markedsføring
- Salg

Alt dette mot en fast, lav provisjon. I tillegg skal Tekstallmenningen tilby relevante kurs, veiledning og nettverksbygging for og med kulturtidsskriftene. Også småforlag kan bruke sentralens tjenester.

Initiativtakerne til Tekstallmenningen er Tekstallianse, Norsk tidsskriftforening og tidsskriftet Vagant. Tekstallmenningen er et ideelt AS eid av Tekstallianse.

Stipender

Søk stipend hos NFFO: Både medlemmer av NFFO og ikke-medlemmer kan søke stipend fra Det faglitterære fond. Her finner du oversikt over NFFOs stipendordninger for forfattere.

Faktaark

Her finner du en rekke faktaark om alt fra å organisere slippfester til redigering av tekster. Alle faktaark kan lastes ned som PDF.

MVA for tidsskrift

Tidsskrift er publikasjoner som ikke er aviser, og som kommer ut periodisk med minst to nummer i året etter en fast utgivelsesplan, den er nummerert og er ledd i en ikke tidsbegrenset rekke, den omsettes til en forhåndsbestemt pris eller utdeles til foreningsmedlemmer og alle numrene har samme tittel.

Kilde og mer info:

Skatteetaten

Redaktørplakaten

Her finner du Redaktørplakaten:

Nynorsk: Redaktørplakaten (nynorsk) (nored.no)Bokmål: Redaktørplakaten (nored.no)

Vær Varsom-plakaten

Her finner du Vær Varsom-plakaten: PFU

Søk medlemskap i andre foreninger

Norsk Journalistlag: «Informasjon og kritikk er en forutsetning for et velfungerende demokrati» Norsk Journalistlag er en fagforening for reportere, fotografer, programledere, utviklere, redigerere, analytikere, designere, eller ledere.Norsk Journalistlag

Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening: «… jobber for dine rettigheter som forfatter og oversetter. Hvis du skriver fagbøker, generell sakprosa, lærebøker, biografi, reiseskildringer, debattbøker, kokebøker, essayistikk eller oversetter sakprosa, kan du bli medlem i NFFO.NFFO

Norsk Redaktørforening: «… har som sitt overordnede mål å sikre full informasjons- og ytringsfrihet for alle, og gode rammevilkår for frie medier.» Norsk Redaktørforening (NR) er en landsomfattende organisasjon for ansvarlige redaktører og redaksjonelle ledere i frie og uavhengige medier, som gjennom sin tilslutning til Redaktørplakaten anerkjenner redaktørens selvstendige rolle og posisjon.Norsk redaktørforening

Husk ISSN

Alle tidsskrift skal ha ISSN-nummer. ISSN-nummeret brukes til å identifisere tidsskriftet, og er det samme uansett årgang og utgavenummer.

Powered by Labrador CMS