Personvernerklæring - Norsk Tidsskriftforening

Personvernerklæring Tidsskriftforeningen

I denne personvernerklæringen gir vi deg informasjon om hvordan vi bruker og beskytter dine personopplysninger og hvilke rettigheter du har.

Norsk tidsskriftforening v/koordinator er behandlingsansvarlig og har ansvaret for at opplysningene som vi har brukt i tråd med personvernlovgivningen. Personopplysninger er alle opplysninger som kan knyttes til deg som enkeltperson. Tidsskriftforeningens medlemmer er ikke privatpersoner, men tidsskrifter, og kommer således ikke inn under dette regelverket.

Privatpersoner og informasjon om disse er i vår sammenheng redaktører, redaksjonsmedlemmer og andre direkte tilknyttede tidsskrifter. Det kan også være personer utenfor tidsskriftene som melder seg på kurs og arrangementer i regi av Tidsskriftforeningen. Disse kommer inn under regelverket.


Hvilke opplysninger vi har om deg

Opplysninger som gis av deg når du bruker våre tjenester:

-Påmelding til kurs og arrangementer og evaluering av disse

-Påmelding til nyhetsbrev

-Besvarelser av undersøkelser relatert til tidsskriftdrift

-Faktura- og betalingshistorikk i forbindelse med kursavgifter og medlemskontingent når denne er betalt av privatperson på vegne av tidsskrift

-E-post adresse for mottak av nyhetsbrev på vegne av tidsskrift eller av egen interesse/aktiv påmeldt


Ved betaling av tjenester eller kontingenter samler vi inn informasjon om:

- Tidsskriftet/bedriften/institusjonen du jobber for/representant/kommer fra
-Navn, fakturaadresse, telefonnummer og e-postadresse til fakturamottaker eller din privat e-postadresse


Hvordan bruker vi opplysningene

Her er de viktigste formålene som vi bruker opplysningene til:

-For å sende faktura

-For å se beløp og påmeldte til arrangementer og kurs

-For å innhente data om spørsmål knyttet til tidsskriftdrift, hvor svarene peker tilbake til tidsskriftets situasjon og ikke innsenders private preferanser

-For bokføringsformål (Bokføringsloven er overordnet og vi oppbevarer nødvendige opplysninger for å følge til enhver tid gjeldende regelverk.)


Hvem deler vi opplysningene med

Vi deler opplysningene med tekniske leverandører, f.eks. de som drifter nettside, mottar betaling, mottar svar på spørreundersøkelser, nyhetsbrev el.l. .

Vi deler ikke informasjon til kommersielle aktører med salg og/eller reklame som formål.

Vi kan dele opplysninger på forespørsel fra Kulturrådet, Fritt Ord eller andre offentlige samarbeidspartnere, institusjoner eller bidragsytere som har som formål å kartlegge tidsskrifters situasjon:
- for revisjon av våre aktiviteter

- resultater av spørreundersøkelser

- statistikkformål

- annet som er av interesse for tidsskriftfeltet som offentlig/samfunnsmessig nytte eller behov.

Du har en rekke personvernrettigheter, og lurer du på noe ang. dine lagrede opplysninger hos oss, ta kontakt med oss på post@tidsskriftforeningen.no

Powered by Labrador CMS