Informasjon om søknad, vilkår, betingelser og fordeler

Søknad om medlemskap i Norsk tidsskriftforening

Søknad sendes inn elektronisk. To utgaver (papirtidsskrift) sendes Tidsskriftforeningen. Nettidsskrifter gir tilgang for lesing under behandlingen av søknad. Søknad om medlemskap behandles og innvilges av styret gjennom året og godkjennes deretter på førstkommende årsmøte.

Søknadsskjema finner du her.

Hvem kan bli medlem?

Som medlem kan opptas politiske, allmennkulturelle, vitenskapelige og litterære tidsskrifter og magasiner i Norge.

Norsk tidsskriftforening arbeider for bedre rammevilkår og økonomi for norske tidsskrifter. Dette gjør vi på mange plan:- ved direkte politisk påvirkning for å øke kjennskap til tidsskriftenes betydning i det offentlige ordskiftet og dermed øke viljen og forståelsen til å finansiere tidsskrifter med offentlige midler- ved å påpeke den historiske særstillingen for tidsskriftenes betydning i Norge og for demokratiet gjennom tidene- stadig gjøre oppmerksom på at tidsskriftene fungerer som utklekkingsanstalter for nye, offentlige stemmer i fremtiden- påpeke at tidsskriftene langsomme publisering gir plass til dybde, lange tekster og fordypning i temaer som trenger det- ved å søke økonomiske midler fra organisasjoner, stiftelser og sammenslutninger som fremmer ytringsfrihet, journalistikk og profesjonell tilnærming til ytring og publisering- ved å dele ut midler fra bidragsytere til aktiviteter og kurs som inspirerer og utdanner og dermed øker alle typer kompetanse innad i tidsskriftene- ved å inngå samarbeid med bedrifter som tilfører tidsskriftene økonomiske eller kunnskapsbaserte verdier, for eksempel rabatt på trykk og distribusjon, samkjøringer og annetSom medlem av Norsk tidsskriftforening er tidsskriftenes redaktører, redaksjoner og andre bidragsytere en del av et stort fellesskap som favner bredt, rett og slett et kollegium som alle drar nytte av.Tidsskriftforeningen har en lav terskel, mye direkte kontakt med tidsskriftene og et så nært samarbeid med alle medlemmer som mulig. Vi ønsker kjennskap og dialog og er alltid åpne for innspill, spørsmål og kontakt.I tillegg til kurs, seminarer og andre tilbud, arrangerer vi også Tidsskriftdagen og utlyser konkurransen Årets tidsskrift årlig.

Pris og betaling

Kontingenten er kr 3000 per år for alle tidsskrift. Faktura for inneværende år sendes når medlemskapet innvilges, deretter faktureres kontingenten årlig med faktura i januar.

Vi ber om at kontingenten betales ved forfall og er ikke kontingenten betalt innen årsmøtet, faller tale- og stemmerett bort. Er kontingenten ikke betalt innen 31.12. det året kontingenten er fakturert, faller medlemskapet bort.

Medlemskap kan søkes på nytt, men innbetaling av tidligere ubetalt kontingent må i så fall innbetales når medlemskapet innvilges på nytt. Utmeldelse eller eksklusjon gir ikke rett til tilbakebetaling av innbetalt kontingent.

Kontingenten fastsettes av årsmøtet ved vedtak og står referert i årsmøtets årlige referat.

Vilkår og forpliktelser

Medlemstidsskrifter må være utgitt på papir eller andre medier, og må ha et innhold og en form som gjør at det kan leses av et allment publikum.

- utgis/oppdateres minimum to ganger årlig.
- synliggjøre sitt medlemskap ved bruk av Tidsskriftforeningens logo og nettadresse i kolofon.
- varsle endringer i kontaktopplysninger, f.eks. redaktørskifte, adresseendring, fakturamottaker el.l.
- sende inn rapporter og utbetalingsanmodninger innen en måned etter at en debatt støttet av Tidskriftforeningen er gjennomført. Innvilget støtte utbetales når dette er mottatt.
- sende inn informasjon om debatter elleraktiviteter støttet av Tidsskriftforeningen for promotering på Tidsskriftforenigens nettside og i sosiale medier.
- sende inn 2 eks. papirutgaver ved hver utgivelse (papirtidsskrift) eller gi administrasjonen full tilgang til nett-utgivelser (nett-tidsskrift).

Vedtekter

Foreningens vedtekter finner du her

Medlemsfordeler

Debattstøtte

Medlemmer oppfordres til å arrangere debatter og vi utlyser støtte til debatt hver vår og høst. Debattstøtten ligger mellom 5-15 000 kroner.

Flotte og rimelig kurs

Vi arrangerer jevnlig kurs i flere sjangre; journalistiske kurs, kurs i anmelderi og kritikk i mange sjangre, kurs i layout, fotogtafi og design, kurs i økonomi, drift og søknadsskriving samt kurs i program- og debatt-ledelse/gjennomføring.

Medlemmer kan gjerne komme med forslag til kurs som ønskes gjennomført. Kursene har svært lav pris og dyktige lærere.Redaktørtreffmed faglig påfyll og hyggelig samvær.

Redaktørtreff

Noen ganger i året arrangeres egne redaktørtreff. Disse har et faglig innhold og en sosial del hvor man møter kolleger til faglig påfyll, nettverksbygging og kompetanse-utveksling.

Det er ettermiddagssamlinger på kontoret vårt, med enkel bevertning og hyggelig samvær.

Coaching og hjelp

Vi gir også en-til-en-coaching på alle områder innenfor tidsskriftdrift og hvert tidsskrift får inntil 5 timer gratis coaching i året. Ellers svarer vi gjerne på alle henvendelser som gjelder tidsskriftdrift.

Låne kontoret

Medlemmer kan låne vårt hyggelig kontor i 4. etasje på Litteraturhuset for redaksjonsmøter, kurs eller annet. Ta kontakt med administrasjonen og reserver tid. Kontoret lånes fortrinnsvis ut etter kl. 16 og i helger, men dagtid kan avtales. Lån av kontoret er gratis.

Powered by Labrador CMS