På Litteraturhuset i Oslo, Wergeland,  fredag 17. november 12.30 - 23.00

Velkommen til Tidsskriftdagen 2023 og jubileumsfeiring – 20 år

 

Vi inviterer til knallfint program med et stjernelag av skribenter, redaktører og kunstnere den 17. november på Litteraturhuset.

Selve dagen er gratis og åpen for alle. Om kvelden blir det middag og boblende 20 års-jubileum for spesielt inviterte.

Program 

12.30 Dørene åpner, mingling og kaffe

 13.00-13.40 Velkommen

Kunstnarisk innslag v/Benedicte Maurseth, musikar, komponist og forfattar

Opning v/Nana Rise-Lynum, styreleiar Norsk tidsskriftforening

Gratulasjonstale av Sigmund Løvåsen, leiar Kulturrådet 

13.40–14.15 Norsk tidsskriftforening 20 år – jubileumssamtalen!

Hva har vært verdien av å organisere seg, og hva har tidsskriftene bidratt med i samfunnsdebatten i det nye årtusenet?

Samtale med gründerne og lederne: Knut Olav Åmås, direktør i Fritt Ord, var første leder i Norsk tidsskriftforening, Eva Løveid Mølster, nå rektor på Einar Granums Kunstfagskole, var påfølgende, deretter Bente Riise, nå generalsekretær, og Nana Rise-Lynum, dagens styreleder og redaktør i Norsk Barneblad. Ordstyrer: Audun Lindholm, redaktør i Vagant.

 14.15 Pause

 14.30-15.15 Ens Ropandes Röst i Öcknen

Om tidsskriftet som politisk motkultur frå Læstadius til Torggata Blad. Kva rolle har tidsskrift spela for å fremje alternativ politisk tenking? Korleis har tidsskrift historisk påverka politisk, og korleis jobbar eit motkulturelt tidsskrift i dag?

Debatt mellom Magnhild Folkvord, journalist og forfattar, Trond Haugen, dr.art. i litteraturvitskap og forskingsbibliotekar ved Nasjonalbiblioteket, Hege Vadstein, redaksjonsmedlem i Torggata Blad. Ordstyrer: Merete Røsvik, redaktør i Prosa.

 15.15-15.45 Pause - med litt mat

 15.45-16.15 Smellvakkert og legendarisk

En estetisk analyse av de beste norske tidsskrift-forsidene som finnes. Med et sveip innom noen av de styggeste også.

Samtale med kunst- og motehistoriker Ragnhild Brochmann. Samtaleleder: Marte Stapnes, daglig leder i Norsk Filmklubbforbund.

 16.15-16.50 Hvor kommer bokstavene fra?

Uten skrift, ingen tidsskrift. Kalligraf, bok- og typedesigner Christopher Haanes streker opp de viktigste linjene i bokstavenes historie. Forskjeller og likheter mellom klassisk boktypografi og tidsskrifttypografi behandles ved eksempler.

 17.00 – 17.45 Der språket skjer – tidsskrifta sin plass i ein digital mediekvardag

Vi lever i ei tid der maskiner kan trolla oss på Facebook og skriva artiklar, romanar og debattinnlegg. Tidsskrifta står på eit vis for det motsette. Dei er stadar for langsamt utprøvande språkpraksis, rasjonalitet og tvisyn. Kva følgjer kan den nye teknologen få? Kan kunstig intelligens skapa behov for meir biologisk intelligens? Kva rolle kan tidsskrifta spela i ei ny tid?

Debatt med Astrid Sverresdotter Dypvik, redaktør i Syn og Segn, Camara Lundestad Joof, dramatikar og forfattar og Kjell Lars Berge, professor i tekstvitenskap. Ordstyrar: Arne Olav Hageberg, redaktør i Bok & Bibliotek.

 17.45-18.00 Pause

 18.00-18.40 Hva skal til for at tidsskrift skal nå unge lesere?

Hvordan leses tidsskrift av de unge? Hva leser de? Hvordan nå yngre lesergrupper og sikre at tidsskriftene består for kommende generasjoner? Hvilke tanker gjør yngre redaktører seg om språk, form og innhold?

Samtale med Selma Benmalek, programkonsulent Deichmann, Freia Catana Aasdalen, redaktør i Putsj og Argument og Andrea Rygg Nøttveit, redaktør for Framtida.no. Ordstyrer: Guro Kleveland, redaktør Ballade

19.00-23.00 Tidsskrifts- og jubileumsfest (for inviterte)

Kunstnerisk innslag v/ Stian Carstensen, musiker og artist

Middag og festtale
Festtale av Hege Munch Gundersen, administrerende direktør i Kopinor

Arr.: Norsk tidsskriftforening, med støtte fra Norsk Journalistlag, Fritt Ord og Bergesenstiftelsen

Medverkande i programmet:

Benedicte Maurseth er ein veletablert og vidgjeten utøvar og komponist, og har studert ved Ole Bull Akademiet. Ho har turnert mykje både i Noreg og rundt i verda. Ho jobbar tett med mange leiande kunstnarar på tvers av sjangrar og kunstnariske uttrykk.

Sigmund Løvåsen er forfatter og dramatiker. Han har skrevet romaner, skuespill, diktsamlinger, barnebøker og en biografi. Løvåsen har vært leder av Den norske Forfatterforening og er i dag leder av Kulturrådet.

Knut Olav Åmås tok initiativet og var første leder i Norsk tidsskriftforening. Han er direktør i Stiftelsen Fritt Ord og spaltist i Aftenposten. Åmås har utgitt 20 bøker, den siste er Dette er Norge. 100 kommentarer og samtaler.

Eva Løveid Mølster er rektor ved Einar Granum Kunstfagskole, og har vært tilknyttet flere tidsskrifter. Hun var med å opprette Norsk tidsskriftforening i 2003, og har vært både leder og nestleder, og jurymedlem for Årets tidsskrift.

Nana Rise-Lynum, redaktør i Norsk Barneblad, styreleiar i Norsk tidsskriftforening. Har lang røynsle som forleggar og redaktør.

Bente Riise, generalsekretær og tidlegare leiar i Norsk tidsskriftforening i ti år. Har vore redaktør i m.a. Psykisk helse og Syn og Segn, og sakprosaredaktør.

Audun Lindholm, redaktør i Vagant, forlegger og styremedlem i Norsk tidsskriftforening.

Magnhild Folkvord er journalist og forfattar. Har skrive biografiar om kvinnesakspionerane Fredrikke Marie Qvam, Betzy Kjelsberg , Gina Krog og om forfattaren Magnhild Haalke.

Trond Haugen er dr.art. i litteraturvitskap og forskingsbibliotekar ved Nasjonalbiblioteket. Han har m.a. skrive fleire artiklar om kritikk og motkultur i norske tidsskrift.

Hege Vadstein har vært redaksjonsmedlem i Torggata Blad siden 2007. Hun er utdannet billedkunstner og er medvirkende i flere andre kollektive virksomheter, bl.a. mikroforlaget epic.no.

Merete Røsvik er redaktør i Prosa, styremedlem i Norsk tidsskriftforening.

Ragnhild Brochmann er kunst- og motekulturhistoriker, skribent og illustratør, og kjent som Morgenbladets Estetiker (2018-2022). Nå skriver hun spalten Stygt & Pent i D2 og er aktuell med bok med samme navn på Gyldendal. Hun fikk Hestenes-prisen som årets kulturjournalist i 2020.

Marte Stapnes er daglig leder i Norsk Filmklubbforbund.

Christopher Haanes er kalligraf, type- og bokdesigner, og har undervist og holdt fagworkshops i 16 land gjennom mer enn tre tiår. Utformer blant annet Nobels Fredspris årlig. Har utgitt flere bøker og artikler om skrift.

Astrid Sverresdotter Dypvik er redaktør av Syn og Segn. Ho er utdanna historikar og har gitt ut fleire bøker om Tyskland, den siste er Det mørke Tyskland.

Kjell Lars Berge professor i tekstvitenskap ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo. Han har publisert arbeider om skriving og skriveundervisning, tidsskrift- og pressehistorie, retorikk m.m.

Camara Lundestad Joof er forfatter, scenekunstner og dramatiker. Er påtroppende kunstnerisk leder av Dramatikkens Hus, medlem i Kulturrådet og leder for faglig utvalg for scenekunst. Hun fikk Heddaprisen for boka Eg snakkar om det heile tida.

Arne Olav Hageberg er redaktør i Bok & Bibliotek, styremedlem i Norsk tidsskriftforening.

Selma Benmalek, programkonsulent ved Seksjon program, Deichman bibliotek i Oslo, og styreleder i Norsk Bibliotekforening, avd. Oslo.

Freia Catana Aasdalen, redaktør for PUTSJ, et magasin for unge om miljø, kultur og aktivisme og gis ut av Natur og Ungdom.

Andrea Rygg Nøttveit er redaktør for Framtida.no, ei nynorsk nyhende- og debattavis for unge.

Guro Kleveland, redaktør i Ballade, styremedlem i Norsk tidsskriftforening.

Stian Carstensen, komponist og multiinstrumentalist, er frontfigur i Farmers Market. Stilmessig kombinerer han en rekke sjangere fra jazz til bulgarsk folkemusikk.

Powered by Labrador CMS