Bli medlem!

Som medlem kan opptas politiske, allmennkulturelle, vitenskapelige og litterære tidsskrifter og magasiner i Norge.

Norsk tidsskriftforening arbeider for bedre rammevilkår og økonomi for norske tidsskrifter. Dette gjør vi på mange plan

- ved direkte politisk påvirkning for å øke kjennskap til tidsskriftenes betydning i det offentlige ordskiftet og dermed øke viljen og forståelsen til å finansiere tidsskrifter med offentlige midler

- ved å påpeke den historiske særstillingen for tidsskriftenes betydning i Norge og for demokratiet gjennom tidene

- Stadig gjøre oppmerksom på at tidsskriftene fungerer som utklekkingsanstalter for nye, offentlige stemmer i fremtiden

- påpeke at tidsskriftene langsomme publisering gir plass til dybde, lange tekster og fordypning i temaer som trenger det

- ved å søke økonomiske midler fra organisasjoner, stiftelser og sammenslutninger som fremmer ytringsfrihet, journalistikk og profesjonell tilnærming til ytring og publisering

- ved å dele ut midler fra bidragsytere til aktiviteter og kurs som inspirerer og utdanner og dermed øker alle typer kompetanse innad i tidsskriftene

- ved å inngå samarbeid med bedrifter som tilfører tidsskriftene økonomiske eller kunnskapsbaserte verdier, for eksempel rabatt på trykk og distribusjon, samkjøring og annet

Som medlem av Norsk tidsskriftforening er tidsskriftenes redaktører, redaksjoner og andre bidragsytere en del av et stort fellesskap som favner bredt, rett og slett et kollegium som alle drar nytte av.

Tidsskriftforeningen har en lav terskel, mye direkte kontakt med tidsskriftene og et så nært samarbeid med alle medlemmer som mulig. Vi ønsker kjennskap og dialog og er alltid åpne for innspill, spørsmål og kontakt.

I tillegg til kurs, seminarer og andre tilbud, arrangeres vi også Tidsskriftdagen og utlyser konkurransen Årets tidsskrift årlig.

Velkommen som medlem!

Powered by Labrador CMS