Søknad om medlemskap

Om medlemskapet
Medlemskap gir rett til én delegat med tale-, forslags-, og stemmerett på årsmøtet.

Elektronisk søknadsskjema finnes her , send separat PDF av de to siste utgavene (for papirtidsskrifter) til post@tidsskriftforeningen.no

Medlemskap innvilges av foreningens styre, og bekreftes av årsmøtet. Avslag om medlemskap fra styret kan ankes til årsmøtet.

Medlemskap avsluttes automatisk ved nedleggelse av tilsluttet tidsskrift.

For spørsmål, ta kontakt med koordinator Tone K. Olsen, post@tidsskriftforeningen.no

Pris og betaling
Kontingenten er kr 3000 per år for alle tidsskrift.

Faktura for inneværende år sender når medlemskapet innvilges, deretter faktureres kontingenten årlig med faktura i januar.

Vi ber om at kontingenten betales ved forfall og er ikke kontingenten betalt innen årsmøtet, faller tale- og stemmerett bort.

Er kontingenten ikke betalt innen 31.12. det året kontingenten er fakturert, faller medlemskapet bort.

Medlemskap kan søkes på nytt, men innbetaling av tidligere ubetalt kontingent må i så fall innbetales når medlemskapet innvilges på nytt.

Utmelding eller eksklusjon gir ikke rett til tilbakebetaling av innbetalt kontingent.

Kontingenten fastsettes av årsmøtet ved vedtak og står referert i årsmøtets
årlige referat.

Powered by Labrador CMS