Årets tidsskrift og andre prisvinnere gjennom tidende

Pris for Årets tidsskrift er delt ut hvert år fra og med 2007. I 2009 ble det gjort en endring, fra da ble ble prisen delt ut for foregående års produksjon for å få med alle utgivelser i ett år.

Under tiden har også klassene endret seg noe. Ført var det hederlig omtale av utvalgte tidsskrifter som nådde høyt, men ikke høyt nok til Årets tidsskrift. En periode hadde vi pris for Årets komet; en nykommer eller en overraskende endring i et tidsskrift, som medførte publisitet eller andre større utslag for tidsskriftet. I de senere årene er det delt ut priser i definerte kategorier samt åpen klasse, som til dels erstatter Årets komet. Kriterier og hva som vektlegges er justert og disse kan du lese her.

År ÅRET TIDSSKRIFT ANDRE PRISER
ÅPEN KLASSESPRÅK OG FORMIDLINGDESIGN OG LAYOUTFAGLIG FORMIDLING OG EVNE TIL Å NÅ EGEN MÅLGRUPPE
2023ProsaVinduet: Vellykket omlegging til nettidsskriftTidsskriftet MichaelVagantNorsk Shakespearetidsskrift
2022JosimarArr - Idéhistorisk tidsskriftSyn og SegnNumer
2021SamtidenTidsskrift for den norske legeforening for bred dekning av KoronaEmpirixNorsk BarnebladAgora
2020Tidsskrift for norsk psykologforeningFett: For å ha skapt et åpent rom for feministisk debattArkitektur NJazznytt
2019Arkitektur NPeriskop: Tverrfaglig om kunst for barn og unge
2018Tidsskrift for Den norske legeforeningSamtiden: Kreativ posisjonering og rekruttering av nye stemmerA New Type of Imprint
2017Nytt Norsk TidsskriftProsaTidsskrift for Norsk psykologforening
2016FanfareMinerva: Politisk arenaSyn og SegnTidsskriftfor norsk Psykologforening
HEDERLIG OMTALE
2015VinduetRøyst
2014EnoPlot og Bøygen
ÅRETS KOMET
2013VagantNumer
2012Norsk Shakespeare og teatertidsskriftFett
2011BokvennenEno
2010Syn og SegnPersonae
2009 endring
HEDERLIG OMTALE
2009 for 2008VinduetSyn og segn
2008 for 2007Kirke og KulturNorsk Shakespeare og teatertidsskrift
2007 for 2006SamtidenNorsk Shakespeare og teatertidsskrift

Powered by Labrador CMS