Kriterier

Her finner du kriterier, beskrivelser og praktisk informasjon om påmeldingen til Årets Tidsskrift.

Publisert

ÅRETS TIDSSKRIFT

KATEGORIER OG BESKRIVELSER

 • Årets tidsskrift

Hederlig omtale (rekkefølge er tilfeldig):

 • Språk og formidling
 • Faglig formidling og evne til å nå egen målgruppe
 • Design og layout
 • Åpen pris

ÅRETS TIDSSKRIFT
Årets tidsskrift bør vurderes ut fra alle kravene i alle kategorier bortsett fra Åpen pris og skal score høyt  på disse områdene.  Det kan i juryens innstilling fremgå hvorvidt ett eller flere kriterier har vært særlig viktig for avgjørelsen. Avgjørelsen begrunnes for hvert punkt i tillegg til den generelle begrunnelsen. Prisen gis uavhengig av om det er et kulturelt eller vitenskapelig tidsskrift.

Styret i Tidsskriftforeningen oppnevner juryen.

SPRÅK OG FORMIDLING
Godt språk og litterære kvaliteter uavhengig av sjanger.
God formidling av forskning og kultur til allment publikum, ikke bare egne lesere
Evne til å dyrke frem tydelige og nye stemmer; kommer nye skribenter godt til syne og/eller fortsetter kjente skribenter å utvikle seg.

Evne til å skape og bidra til debatter i samfunnslivet og offentligheten.  Allmenne tidsskrifter har andre forutsetninger enn spesialiserte, kriteriet sees i forhold til tidsskriftets redaksjonelle målsetninger og tematiske sfære.

FAGLIG FORMIDLING OG EVNE TIL Å NÅ EGEN MÅLGRUPPE
Det vurderes om tidsskriftet oppfyller sine egne mål om å fungere overfor sin målgruppe eller sitt felt, om det tilfredsstiller de krav leserne kan forvente av ”sitt” tidsskrift.

Spesielt vitenskapelige tidsskrifter må kunne vurderes på faglighet i sin formidling til sin målgruppe. Likedan må tidsskrifter som henvender seg til smale felt vurderes på samme måte.

DESIGN, LAYOUT OG TYPOGRAFI
I denne kategorien vektlegges lesbarhet og hvordan utformingen gir leseren hjelp til å trenge inn i stoffet. Det visuelle uttrykket, valg av design og typografi, skal stå godt i sammen og i forhold til hverandre og understreke budskapet som formidles.
Design og visuell utforming merkes like ofte i sitt fravær som når det fungerer. Godt design behøver ikke bare være et virkemiddel i presentasjon av tekstene; visuelle elementer kan i seg selv være et innholdsmessig moment.  

ÅPEN PRIS
Denne prisen kan deles ut hvis tidsskriftet har gjort noe på en

 • helt ny måte eller gjør noe som ikke er gjort før
 • er årsak til en hendelse som resulterer i noe større som går utover vanlige debatter eller oppmerksomhet
 • oppnår en form for stor eller ny suksess

Noen eksempler:
Oppfinnelse av en app som gir formidabel abonnementsøkning
En måte å bruke gamle arkiver på en ny måte
En fotoreportasje som gir ringvirkning
Et samarbeid men noen som resulterer i stor bruk og spredning av stoff

PÅMELDING

Tidsskriftene nominerer seg selv ved å melde seg på i konkurransen til Årets tidsskrift.

Konkurransen utlyses i desember/januar. Fristen for innsending er endelig, påmelding etter frist mottas ikke.

Påmelding gjøres elektronisk og med begrunnelse om hvorfor man søker i kategorien(e). Send inn 3 numre av foregående utgang i papirformat.  Når tidsskriftene er nominert til å gå videre skal de samme utgavene sendes som lavoppløst PDF til hver av jurymedlemmene. 

Begrunnelsen(e) skal være på max 2-2500 tegn.
Det er kun medlemmer i Tidsskriftforeningen som kan delta, og papir- og nettidsskrifter stiller på lik linje. Nettidsskrifter vurderes på lik linje med papirtidsskrifter. Det er innholdet på sidene under juryens arbeidsperiode som vurderes. I tillegg vil kvalitet og relevans på arkivert og tilgjengelig stoff vurderes.

UTDELING AV PRIS
Det deles ut en pris for Årets tidsskrift hvert år og eventuelt hederlig omtale i hver av kategoriene. Prisene deles ut på et arrangement i forbindelse med Tidsskriftforeningens årsmøte, vanligvis i april.

Det vil bli kåret ett tidsskrift som mottar prisen Årets tidsskrift , diplom og en pengepremie på kr. 30 000. Vinnere i andre klasser får hederlig omtale med diplom.

JURYARBEID  OG –SAMMENSETNING
Juryen skal være satt sammen før utlysningen av Årets tidsskrift og navnene oppgis i forbindelse med utlysningen.  Juryen skal fysisk møtes på første og siste møte, andre møter kan arrangeres på andre måter.  Jurymedlemmer bør velges for både to og tre år for å sikre kontinuitet i juryarbeidet.

Juryen skal ha minimum 5 medlemmer hvorav en velges som juryleder i juryens første møte. Denne personen er automatisk med som jurymedlem i den nordiske konkurransen Årets nordiske kulturtidsskrift.

Juryen skal ha kompetanse på redaksjonelle kjerneområder:

 • design og layot
 • språk og formidling
 • markedsarbeid, promotering og pressehåndtering
 • vitenskapelig formidling

Juryen kan ikke nominere tidsskrift selv, men forholder seg kun til innsendte bidrag.

Innstillingene skal begrunnes faglig innenfor kategoriene.

Powered by Labrador CMS