13.00 -14.30 Hva må til for å løfte tidsskriftfeltet? En debatt om pengene og framtida for tidsskriftene

Publisert

Innledning med forsker og førstelektor ved Høgskulen i Volda, Lars J. Halvorsen (medforfatter i utredningen Kulturtidsskriftene i Norge, 2018). Han tar for seg tall og statistikk om den økonomiske spagaten tidsskriftene står i, forklarer forskjellen på Kulturrådets støtteordning for tidsskrifter og forslaget til ny mediestøtteordning, som nå åpner for nye medietyper, men ikke for tidsskrifter. Hvorfor passer de ikke inn? Trengs det et tredje alternativ?   

Debattpanel av politikere og redaktører: Danby Choi fra Subjekt, Magne Lerø fra Samtiden og journalist Lars Johnsen fra Josimar, i tillegg til pressepolitiske talspersoner i Høyre og Senterpartiet, henholdsvis Tage Pettersen og Åslaug Sem-Jacobsen. Vi vil diskutere hvilke erfaringer tidsskriftene har gjort seg vedrørende støtte, både via Kulturrådets tidsskriftstøtte, pressestøtte og andre ordninger, og hva som må til for å sikre en sterkere økonomi. Hva slags grep kan og vil politikerne ta for å sikre tidsskriftfeltet; bør statens støtteordninger for tidsskrift endres; tar direktorat og tilsyn nok ansvar?
Ordstyrer: Audun Lindholm, redaktør Vagant

Powered by Labrador CMS