15.00-15.45 European Kiosk Oslo: Tidsskrifter i Europa

Publisert

Hvilken betydning har tidsskriftene i de europeiske offentlighetene? Og hvilken rolle spiller de i forståelsen av Europas kulturelle og politiske særpreg? Goethe-Institut Norwegen, Eurozine og Vagant har siden 2020 hatt løpende et prosjekt kalt «European Kiosk Oslo», som inkluderer arrangementer, et eget bibliotek med europeiske tidsskrifter og oversettelser av artikler fra ulike språk til Goethe Instituts hjemmesider. Prosjektet ønsker å løfte frem tidsskriftenes betydning for Europas tanketradisjoner og demokratiske kultur, både historisk og i dag. Til Tidsskriftdagen kommer Alžběta Medková, redaktør i det tjekkiske kulturtidsskriftet A2 og Daniel Leisegang, redaktør i det tyske politiske tidsskriftet Blätter für deutsche und internationale Politik, for å snakke med Vagants redaktør Audun Lindholm om utfordringer og muligheter i kontinentets offentligheter. Hvordan sikre de kunnskapsbaserte diskusjonene om kunst og politikk? Hva er truslene mot opplyste ordskifter i dag, og hva slags motvekt kan tidsskriftene utgjøre?

I panelet:
A2 , Tsjekkia v/Alžběta Medková, ​publicist; A2 magazine, online daily Alarm, Czech Radio and other media
Sarah Waring, staff editor Eurozine

Ordstyrer: Audun Lindholm 

The cultural biweekly A2 is an independent critical magazine that reflects the culture in its broadest possible sense, including social events and politics. Our main effort is to conceive of quality live art in the context of other types of art, current world art and social phenomena. We are convinced that it is not possible to perceive culture separately from social events.

Alžběta Medková is a ​publicist. She deals mainly with urban topics, architecture and social issues. She works for A2 magazine, online daily Alarm, Czech Radio and other media.

Powered by Labrador CMS