13.15-14.00 Det geografiske dilemma

Publisert

Hva er tidsskriftenes plass i mangfoldsprosjektet og hvor stor er plassen? Hvordan sikre et nasjonalt mangfold, og hvor viktig er det å bygge opp regionale kritikk- og tidsskriftmiljøer? Hvor stort ansvar har Kulturrådet for å utvide mangfoldet i tidsskriftene?  

Tidsskrifter på dagsordenen i Bergen
v/ Inga Moen Danielsen, Tekstallmenningen

Kritikken og tidsskriftfeltet ble satt på dagsordenen i Bergen ved å kontakte kommunale byråkrater, søke midler og få et løft for feltet i regionen. Hva måtte til og hvordan blomstrer det i Bergen etter dette? Etableringen av Tekstallianse og Tekstallmenningen er bare to av svarene. 

 Lokale aktiviteter i Trondheim
v/Maria Veie Sandvik, Kritikerlaget i Trøndelag

Det skjer det mye i Trondheim, spesielt på kritikkfeltet. Kritikerlaget utredet behovet for lokale aktiviteter - med mål om å finne en hensiktsmessig måte å styrke kritikeres innflytelse i norsk kulturpolitikk, lokalt og nasjonalt, og bedre arbeidsvilkårene for norske kritikere.  

En stemme fra Nord-Norge
v/Veronica Melå, forlaget Utenfor allfarvei og Skussmål

Utenfor allfarvei ble startet opp for å styrke nordnorsk litteratur. Men det er lite kritikk i avisene og ingen kulturtidsskrift igjen i Nord-Norge. Hva skal til for å få et løft for kritikk- og tidsskriftfloraen - som ikke er komplett uten Nord-Norge? Melå har også tatt initiativ til kritikk-satsingen Skussmål.  

Kulturrådet
v/Ida Habbestad, leiar i utvalet for tidsskrift og kritikk
Geografisk spredning skal vektlegges ved tildelinger fra Norsk kulturråd. Kulturrådet har de siste par årene merket seg — og forsøkt å stimulere til — fremvekst og videreutvikling av flere tydelige miljøer for tidsskrift og kritikk, blant annet i Bergen, Trondheim og Tromsø. Hvordan kan man bidra til regionale løft for tidsskrift og kritikk og hvorfor er det viktig? Hvilke forventninger har feltet?

Ordstyrer: Astrid Dypvik, redaktør Syn og Segn

Maria Veie Sandvik (f. 1977) er kurator, kritiker og Avdelingssjef ved Nils Aas Kunstverksted på Inderøy, som er en av fem museer ved Stiklestad Nasjonale Kultursenter. Sandvik har hovedfag i kunsthistorie fra UiO og er fast anmelder av opera og klassisk musikk i Adresseavisen.

Veronica Melå (f. 1973) er forlegger og redaktør i Utenfor Allfarvei Forlag i Harstad. Melå har bakgrunn som fotograf og journalist før etableringen av forlag i 2015. Melå har tatt initiativ til opprettelse av skussmål.no, et uavhengig nettmagasin for kritikk og redaksjonell omtale av nordlig litteratur.

Inga Moen Danielsen (f. 1978). Kulturprodusent med bred tverrfaglig bakgrunn, bl.a. fra det frie scenekunstfeltet og en rekke musikkfestivaler, samt fra kulturinstitusjoner som BIT Teatergarasjen, Festspillene i Bergen, Carte Blanche, Kulturhuset Østre og Litteraturhuset i Bergen. Hun er nå daglig leder i Tekstallianse, et nettverk for litteraturfeltet på Vestlandet og i Tekstallmenningen - tidsskrift- og småforlagssentralen.

Ida Habbestad, er leder i utvalget for tidsskrift og kritikk i Norsk Kulturråd. Hun er tidligere redaktør for musikktidsskriftet Ballade.no (2013-2018), var styreleder for Norsk kritikerlag i samme periode og har lang erfaring som kritiker og kulturskribent i en rekke aviser og tidsskrift. Sammen med Hild Borchgrevink har hun utviklet et kurs i kritikk av levende kunstuttrykk som er holdt i ungdom- og videregående skoler over hele landet, samt i høyere musikkutdanningsinstitusjoner.

Powered by Labrador CMS