5. november på Litteraturhuset i Oslo

Publisert
Etter lang ventetid har vi endelig anledning til å invitere til Tidsskriftdagen 2020. I år er den røde tråden tidsskriftenes ståsted og eksistensberettigelse mot en usikker fremtid:

Hvor er vi og hvor går vi?

PROGRAM

10.00     Kaffe og registrering 

10.30     Velkommen
v/Bente Riise, generalsekretær Norsk tidsskriftforening og konferansier gjennom dagen

.

10.30-12.00 Workshop inkl. lunsj

Tekstallmenningen – tidsskrift- og småforlagssentralen er en nystartet nasjonal sentral i Bergen som skal tilby norske kulturtidsskrifter abonnements- og distribusjonstjenester samt støtte- og servicefunksjoner innenfor markedsføring, salgsfremmende tiltak, relevante kurs, veiledning og nettverk. Initiativtakerne er Tekstallianse, Norsk tidsskriftforening og tidsskriftet Vagant.

Hvor trykker skoen – og hvor hardt?
Hvordan er situasjonen i dag når det gjelder abonnementshåndtering og -systemer, distribusjon og salg? Og hva med subsidierte abonnementer til bibliotekene? Innspill fra Therese Bjørneboe, redaktør Norsk Shakespearetidsskrift,
Erna Bøyum, ansvarlig redaktør,Blikk og Hanne Linn Skogvang, redaktør Fett, om hvilke problemer og utfordringer tidsskriftene har nå.

Tekstallmenningen presenterer seg og sine formål og ambisjoner
v/ Åsne Hagen, daglig leder og Inga Moen Danielsen, styreleder

"Utblåsning" og diskusjon
Er problemstillingene riktige og relevante for alle, og hvilke konkrete tiltak må til for å bedre situasjonen på følgende områder: 

- Distribusjon: Hvordan distribueres tidsskriftene, hva mangler og hva fungerer ikke?
- Løssalg og abonnementssalg: Hvordan har salget endret seg de siste to-tre årene, hvilke typer salgsarbeid foregår fra tidsskriftenes side og hvilke resultater gir det?
- Arenaer for salg: Finnes det ønsker og ideer til nye salgssteder og kanaler som Tekstallmenningen bør arbeide med?
- Tekniske løsninger og systemer: Hvilke abonnementssystemer blir brukt, hvordan fungerer de og hva mangler? Hva er behovet for systemer som inneholder muligheten for salg av enkeltstående artikler og stoff?

11.50 -12. 00 Polinor informerer om portorabatt i forbindelse med distribusjon via dem.  

.

.

12.30-13.00 Hvor fri er redaktøren?
v/Arne Jensen, generalsekretær i Norsk Redaktørforening

Om redaktøransvaret, Redaktørplakaten og den nye medieansvarsloven. Hvor mye kan man legge seg opp i redaktørens jobb? Hva er redaktørens ansvar og plikter, og hva er utgivers ansvar.

13.00-14.00 Debatt 1: Redaktør i storm og stille
Hva skjedde, hvorfor, hva kunne vært gjort annerledes? Redaktøren står ofte alene, og har en utsatt rolle og posisjon. Utgivere som vil påvirke innhold og redigering, eiere som ikke forstår Redaktørplakaten eller tar konsekvensene av regler og lover. Redaktører som mangler fagforening, nettverk og kollegastøtte.

Redaktørene som er med i samtalen har vært i konflikter av ulik karakter. De ser tilbake på hendelser og prosesser i konfliktene og vil forhåpentligvis kaste lys over både uheldig håndtering og utfall, misforståelser rundt eieres forhold til redaksjonell frihet og andre opplevelser i de konfliktene de har stått i det siste året. De spør også om det er slik at kollegial støtte i tidsskriftverdenen er fraværende, bør det vektlegges mer og kanskje opparbeides en ny kultur rundt?

Bjørnar Olsen, tidligere redaktør i Tidsskrift for Norsk psykologforening
Merete Røsvik, redaktør i Prosa
Arne Jensen, Norsk Redaktørforening.
Ordstyrer: Bente Riise

.

.

14.30 Tidsskrift-talen 2020:
Er tidsskriftet liv laga? 
v/Sissel Furuseth, Professor i nordisk litteratur ved Universitetet i Oslo

Norsk skriftkultur har mye å takke tidsskriftene for. Gjennom tre århundrer har tidsskrift etter tidsskrift krevd sin plass i offentligheten og skapt nødvendige arenaer for kunnskapsformidling og kritikk, refleksjon og debatt, skrivetrening og idémyldring, protest og lek - kort sagt alt det som utgjør pulsen i et moderne demokratisk samfunn. I dag utfordres tidsskriftformatet fra magasinjournalistikk, sosiale medier, podkast, blogg, video og festivaler med mere. Lever tidsskriftet ekstra farlig i vår tids flermediale offentlighet, eller er det nettopp nå det for alvor viser hvor seiglivet det er?

15.00-15.45 Debatt 2: Har tidsskriftdefinisjonen gått i oppløsning? Hva er et tidsskrift i dag og i morgen?
Hva er et tidsskrift? Hva er følgene av at Kulturrådet ikke lenger har en fast definisjon av tidsskrift?

Hvor er grensene mellom de forskjellige publikasjonene tidsskrift og aviser og nettbaserte publikasjoner og aviser. Hva vil det i praksis bety for formatet tidsskrift i fremtiden: Er formatet og definisjonen verneverdig og har en kulturell egenverdi som bør videreføres eller er det fritt fram for alt og alle som kaller seg tidsskrift? Hva skal i så fall støttes økonomisk og ut fra hvilke kriterier?

Vi spør om tidsskrifter er viktig og hvorfor; fungerer de som en kvalitetsregulerende stemme og buffer mot fake news og mediekanaler med tvilsomt innhold og agenda?

Panel: Nils August Andresen, ansv. red., Minerva
Sissel Furuseth, Professor i nordisk litteratur ved Universitetet i Oslo
Ida Habbestad, leiar fagutvalet for ordninga Tidsskrift og kritikk i Kulturrådet
Guro Kleveland, redaktør i Ballade
Ordstyrer: Bente Riise

.

.

15.45-16.30 Kjerringa mot strømmen
Hvordan kan tidsskriftene posisjonere seg bedre, bli mindre hemmelige og nå flere lesere? Hvem har tatt nye grep for markedsføring og formidling?

De ga seg aldri, tenkte nytt og halte prosjektet i land mot alle odds. I denne sekvensen møter vi noen som ble tvunget til å tenke nytt for å overleve og noen som fikk livets rett fordi de tenkte nytt. Hva gjorde og tenkte de? Tidsskriftene må ta innover seg nye tider, tøffere vilkår og dårligere økonomi. Det betyr at vi må tenke på andre måter når det gjelder salg, distribusjon og abonnement.

Panel: Danby Choi, redaktør Subjekt
Ida Eliassen-Coker, sjefredaktør i Altså
Christian Samuelsen, adm.dir, tidligere markedssjef i Klassekampen
Åsne Hagen, daglig leder Tekstallmenningen
Ordstyrer: Knut Aastad Bråten 

.

.

17.00-17.30 Fra lokalt fokus til nasjonal debatt
v/Bjørnar Olsen, tidl. redaktør Psykologtidsskriftet, forteller om strategien bak sin vellykkede reportasjeserie 

«Med fjorårets kommunevalg for øyet, ønsket Psykologtidsskriftet å se på hvilke løsninger kommunene har valgt når de skal gi hjelp personer med psykiske helseplager. Vi ønsket å flytte den overordnete rikspolitiske debatten om psykisk helse og rus, ned i kommunene. Det er her vi lever våre liv, og det er i kommunene stadig større deler av tjenestetilbudet skal leveres. Vi valgte å være konkrete i vår tilnærming: Journalister og redaktører reiste hjem til sin oppvekstkommune for å se på hvordan de løser psykiske helseutfordringer og for å more i et vepsebol av prioriteringer, kommunesammenslåinger og helsereformer planlagt fra oven.»

Psykologtidsskriftets reportasjeserie fikk form det samme året som kulturminister Trine Skei Grande snakket varmt om viktigheten av at politikere i små og store kommuner skal ses i kortene, at hun ikke ville ha blindsoner i mediekartet. Psykologtidsskriftets viser hvordan tidsskriftene kan bidra til å belyse det lokale på et vis som også er viktig for den nasjonale debatten.

.

.

17.45-18.15 Samtale med juryen: Hva skal til for å bli Årets tidsskrift?
Årets tidsskrift er prisen som deles ut hvert år til et tidsskrift som har gjort seg fortjent til det. Nåløyet er trangt, og det skal det være. Full score på alle kriterier er ikke lett, og hva ser egentlig en jury på? Vi møter hele juryen live og får høre litt om hvordan de samarbeider, hva de vektlegger og hva som er utslagsgivende for den gjeve prisen.

Panelet (juryen): Vidar Røeggen, seniorrådgiver Universitets- og høgskolerådet
Geir Arne Skomsøy, designfaglig rådgiver
Andreas Wiese, rådgiver
Ellen Krystad, tekstkonsulent i Gyldendal Norsk Forlag
Cecilia Ekstrøm, leder HumSam-biblioteket ved Universitetet i Oslo
Ordstyrer: Gerd Johnsen, forlagssjef Res Publica

.

18.15 Utdeling av prisene i Årets tidsskrift
Prisutdeling med juryens begrunnelser og vinnernes taler. Årets vinner er Tidsskrift for Norsk psykologforening. Arkitektur N. får pris for faglig formidling og evne til å nå egen målgruppe, og FETT får pris i åpen klasse for å ha skapt et åpent rom for feministisk debatt.

.

19.00 FEST i Bernerkjelleren
Tidsskriftfest hvor vi feirer prisvinnere, tidsskriftene, venner og kjente!
Servering; vin og mat.

Powered by Labrador CMS