KURS: Korleis skape debatt? Korleis lage ein debatt?

Korleis trekke fulle hus til ein frisk debatt med dei rette debattantane, den drivande konflikten og dei gode spørsmåla? No kan du lære å sette saka du brenn for på dagsorden av den erfarne journalisten og mangeårige programleiaren i NRK Brennpunkt, Håkon Haugsbø.

Publisert

Den opne, gode debatten forfriskar samfunnslivet og held demokratiet sunt og levande. Og den kan føregå på mange plan. Korleis kan du skape engasjement, og få ordskiftet ut av kommentarfelta, og opp på podiet? På debattkurset fredag 7. desember kan du lære teknikkane for å skape aktuell debatt, bli inspirert til å sette saker på agendaen, og våge å utfordre meiningars mot.

Tid og sted: Fredag 1. februar 2019

Fritt Ords lokaler, Uranienborgvn. 2 

Pris for medlemmer kr 750, andre kr 1500. Utanbys deltakarar kan få reisestøtte med inntil kr 1500. Søknad til post@tidsskriftforeningen.no.

Påmelding her, kun 15 plasser.

Program

09:00     Presentasjon deltakarar og dagens kurs

Kvifor arrangere debatt?
Kva er ein god debatt?
Korleis skape debatt?                  

-  Fokus og konflikt
-  Panel
-  Struktur og gjennomføring

10:00 Praktisk øving del 1

11:00 Debattens ABC

-   Korleis finne tema som engasjerer?
-   Korleis sette saman eit panel som kan skape debatt?
-   Konflikt og dramaturgi

1200-1245 Lunsj

1245-1330 Om førebuing og gjennomføring

1330-1500 Praktisk øving del 2

-   Dei ulike rollene i panelet
-   Førebuingar/research
-   Dramaturgi
-   Debattleiarrolla

1500-1600 Evaluering i plenum

Arrangør Norsk tidsskriftforening, støttet av Fritt Ord og Norsk Journalistlag.

Powered by Labrador CMS