Kurs i journalistikk

Publisert

Vi har satt opp tre journalistikk-kurs for våre medlemmer, holdt av Asgeir Olden fra Institutt for journalistikk. Temaene er: Fire ting du kan lære av journalister,  Slik redigerer du tekster,  Intervjuet som sjanger og metode.

Kursene holdes på Litteraturhuset i Kverneland fra kl. 16.00 -20.00. Servering av pizza på kontoret vårt fra 15.30. Gratis for medlemmer.

Kurs 1 – onsdag 6. september:
Fire ting du kan lære av journalister

Dette er et kurs om å fange leseren – med én gang. Vi vet at de fleste lesere orienterer seg først, så leser de. Vi vet også hva de vanligvis ser på først; det vi gjerne kaller leseinnganger.

Derfor kan tittel, ingress, billedtekster og mellomtitler avgjøre om folk leser en artikkel eller ikke.

Kurset dreier seg om disse fire elementene. Du lærer ti måter å lage titler på, femten måter å lage ingresser på, dessuten får du noen tips om hvordan billedtekster og mellomtitler bør se ut. Og så skal vi øve på alt sammen.

Kurs 2 – torsdag 14. september:
Slik redigerer du tekster

Synes du av og til at tekstene du får bare er en uformelig masse? Da kan det være lurt å ha noen teknikker for å analysere dem. Dette er et kurs der du lærer å se etter

Strukturen i teksten, oppbygging, dramaturgi, logisk rekkefølge

Leservennlighet – hva gjør en tekst tung å lese

Leseinnganger – titler, ingresser, mellomtitler, billedtekster og avsnittsinnganger

Stil og stilbrudd

Setningsbygning, setningslengde, setningsrytme

Ord, ordvariasjon og stilistiske virkemidler

Korte øvelser.

Kurs 3 – mandag 9. oktober:
Intervjuet som sjanger og metode

Intervjuet kan være en metode til å få vite noe, til å konfrontere noen eller til å bli kjent med noen. På dette kurset går vi gjennom de viktigste formene for intervjuer; nyhetsintervjuet, temaintervjuet, standardintervjuet, profilen, portrettet, og hva de brukes til.

Dessuten ser vi på selve intervjuformatet. Hva er gode spørsmål, hva er dårlige? Vi snakker også litt om teknikk – opptak eller notater, utskriving og redigering, hva skal vi sitere og hva kan vi nøye oss med å gjengi.

PÅMELDING HER

Powered by Labrador CMS