Tidsskriftet Inspira formidler forskning for å bedre pasientsikkerheten

- Inspira er et vitenskapelig tidsskrift som formidler fag og forskning som er særlig viktig for anestesi-, operasjon- og intensivsykepleiere, forteller Ann-Chatrin Leonardsen, redaktør i Inspira. Hun ønsker å nå ut til flere, både studenter og andre.

Publisert

Tidsskriftet Inspira vil ha spesialsykepleiere til å tenke forskning, formidling og kvalitetsforbedring systematisk, for å endre og forbedre både spesialsykepleierfaget og helsetjenestene. Inspira formidler forskning innen spesialsykepleiefaget, og de publiserer artikler fortløpende så snart de er godkjente og klare.

- Hva er formålet med og hvilke er målgruppene for tidsskriftet?

 - Formålet med Inspira er å bidra til at kunnskapsbasert praksis og pasientsikkerhet ivaretas i møte med pasientene i det kliniske feltet. Dette oppnås ved å formidle forskning med utgangspunkt i fagområdenes historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet.

Målgruppene er anestesi-, operasjon- og intensivsykepleiere, men også helsepersonell for øvrig.

- Hvilke sjangre satser dere på?

 - Vi satser på forskningsartikler, men åpner også opp for fagartikler. Vi tar imot både kvalitative og kvantitative artikler samt systematiske oppsummeringer.

- Hvordan har koronapandemien påvirket driften av tidsskriftet?

 - Jeg vil ikke si at pandemien har påvirket driften i noe særlig grad. De som driver forskning vil nok ha merket vanskeligheter med å samle data, men ut over dette har vi ikke merket pandemi-effekter.

- Trekk fram en artikkel alle bør lese fra den seneste/ferskeste/nyeste årgangen – og hvorfor?

 -  Denne artikkelen anbefales lest, om bruk av beroligende gasser (inhalasjonssedering) i intensivavdeling. .Dette var den første artikkelen som ble publisert i digital utgave. Utover dette er det vanskelig å anbefale en artikkel, idet tematikken varierer veldig.

Powered by Labrador CMS