Vagant skilles ut som eget selskap

Siden 2005 har Damm/Cappelen Damm utgitt tidsskriftet Vagant, som har kommet med fire utgaver årlig i tillegg til å publisere en nettutgave på Vagant.no. I løpet av denne perioden har Vagant inntatt posisjonen som et av Nordens viktigste kulturtidsskrifter.

Publisert

Vagant ble grunnlagt i 1988, drevet uavhengig frem til 1995, og deretter utgitt i samarbeid med Aschehoug i ti år. Fra og med 1.1.2017 står Vagant igjen på egne bein. Tidsskriftet vil i et par år motta økonomisk støtte fra Cappelen Damm, mens driften omorganiseres. Audun Lindholm, ansvarlig redaktør siden 2007, overtar eierskapet til tidsskriftet.

Vagant har siden grunnleggelsen vært en brobygger mellom forfattere, kritikere og lesere. De skiftende redaksjonene har vært kjent for sin uavhengighet og ureddhet, og har telt navn som Alf van der Hagen, Karl Ove Knausgård og Anne Helene Guddal. I 2013 ble Vagant tildelt Språkprisen av Norsk Språkråd, som den første redaksjonen i prisens historie.

Audun Lindholm uttaler:
 – Cappelen Damm har vært en god forlegger for Vagant. Samarbeidet med forlaget har gjort at vi har kunnet opprettholde Vagant som arnested for nye tanker og talenter i samtidslitteraturen. Det er ikke opplagt at dette skulle være mulig, siden den offentlige støtten til tidsskrifter er svært begrenset i Norge. Under 15 % av vårt årlige budsjett dekkes av midler fra Norsk Kulturråd. Den svenske støtten til de fremste kulturtidsskriftene er tre ganger så stor som den norske. Med Cappelen Damm i ryggen har vi likevel bygget opp Vagant, og ikke minst gjort tidsskriftet til en viktig aktør i en stadig mer tverrnordisk digital offentlighet. Nå håper vi at også andre instanser innser betydningen Vagant har for den litterære offentligheten, slik at vi kan fortsette driften med uforminsket styrke.

Forlagsdirektør Elisabeth Steen uttaler:
 – Vagant har siden grunnleggelsen i 1988 vært viktig i samtidslitteraturen, både som skole for nye forfattere og kritikere, boltrested for entusiaster og et kritisk korrektiv. Når tidsskriftet nå blir selvstyrt, har vi tro på at det vil kunne fremstå som en ytterligere uavhengig stemme, ikke minst i kulturpolitiske debatter, i en tid med store endringer i medielandskapet og forlagsbransjen. Audun Lindholm har klare visjoner for tidsskriftet, og forlaget har full tiltro til at han er den rette til å ivareta Vagant-tradisjonen og lede tidsskriftet inn i neste fase.

Vagant 3-4/2016, et dobbeltnummer, utkommer 4. november, og vil være siste utgave av tidsskriftet med Cappelen Damm som utgiver.

Dagens redaksjon:
 Arne Borge, Tore Engelsen Espedal, Anne Helene Guddal, Henning Hagerup, Joni Hyvönen, Audun Lindholm, Ragnild Lome, Hans Jacob Ohldieck, Andreas Töpfer og Øystein Vidnes.

Tidligere redaksjonsmedlemmer
 En fullstendig liste over tidligere redaksjonsmedlemmer finnes her:  http://www.vagant.no/om/tidligere-redaksjonsmedlemmer/

Kontakt
 Audun Lindholm kan nås på telefon 97662032.
 Elisabeth Steen kan nås på telefon 95944578.

Sagt om Vagant:
 «Vagant er på vej mod at etablere sig som det centrale kulturtidsskrift i Norden.» – Henrik Torjusen, Standart

«Skandinaviens bästa litteraturtidskrift! Den norska redaktionen har stor internationell utblick, och är ovanligt kritiskt pigg och nyfiken.» – Victor Malm, Expressen

«Norska Vagant – för tillfället Nordens roligaste kulturtidskrift.» – Jonas Thente, Dagens Nyheter

Powered by Labrador CMS