Supermakten USA behandler nå nettet som et territorium på linje med land, hav og luftrom. Fremveksten av cyberspace har store konsekvenser for internasjonal politikk

Publisert

Supermakten USA behandler nå nettet som et territorium på linje med land, hav og luftrom. Fremveksten av cyberspace har store konsekvenser for internasjonal politikk.  

Mer enn to tiår er gått siden internett ble åpnet for kommersiell bruk. I dag er cyberspace en avgjørende arena for staters politikk og sikkerhet. Siste nummer av Tidsskriftet Internasjonal Politikk presenterer debatten om sikkerhet og cyberspace. Hvordan møter det norske forsvaret trusler om cyberkrig, og hvilke våpen har de til rådighet? Hvordan håndheves internasjonal rett når krigen foregår i cyberspace? Hvilke sikkerhetsutfordringer oppstår når borgere flest er på sosiale medier?

-Cyberspace er høyaktuelt som arena for internasjonal storpolitikk, men vi vet for lite om utfordringene rundt og konsekvensene av dette. Derfor har vi valgt å vie en utgave av Internasjonal Politikk til temaet, sier redaktørene Kristin Haugevik og Halvard Leira ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt, NUPI.

Tidsskriftet byr også på tre fagartikler:

Jens Ringsmose argumenterer for at avhengighetsforholdet mellom media og militæret i Vesten er svekket sammenlignet med tidligere.

Rasmus Reinvang spør om forkortelsen BRIKS  – Brasil, Russland, India, Kina og Sør-Afrika  – først og fremst er et moteakronym av symbolsk verdi, eller om det betegner et samarbeid av reell politisk betydning.

Andreas Øien Stensland skriver om hvordan FNs humanitære organ OCHA tok eierskap over begrepet «beskyttelse av sivile», og slik ble en viktig premissleverandør i den humanitære debatten i FNs sikkerhetsråd.

 Utgaven kan også leses i sin helhet på www.idunn.no

Tidsskriftet Internasjonal politikk, NUPI og PRIO har gleden av å invitere til seminaret Cyberspace og sikkerhet 22. mai kl.12:00. Internasjonal Politikk (nummer 2/ 2013) vil lanseres i forbindelse med seminaret. Les mer og meld deg på her

For bestilling av anmeldereksemplar, kontakt markedskonsulent Jelena Doublinskaia jelena.doublinskaia@universitetsforlaget.no/ 48003031

Powered by Labrador CMS