Hva skjer når distribusjonskostnadene øker?

Publisert

Distribusjonskostnadene for tidsskrifter, blader og informasjonsmateriell har de siste årene økt betydelig. Posten har foretatt en generell prisøkning for massepost, og også en prisharmonering hvor blader og magasiner skal ha samme prisplan som vanlig massepost.

 - Dette er svært problematisk for både Norsk Barneblad og andre medlemmer av Tidsskriftforeningen, sier Nana Rise-Lynum, ansvarlig redaktør for Norsk Barneblad og første nestleder i Tidsskriftforeningen.

- Mange av oss får betydelige tilskudd fra Norsk Kulturråd for å sikre kvalitet og innhold i utgivelsene. Det blir jo helt feil at penger som skal gå til kultur ender opp som porto. Det betyr at kulturpolitikken også blir styrt fra Samferdselsdepartementet, noe som neppe er tilsiktet, sier Rise-Lynum.

Stiftelsen Soria Moria inviterte 22. august til frokostseminaret ”Kutt kostnader til distribusjon og bladproduksjon”. Det ble både invitert til diskusjon rundt utfordringene knyttet til kostnadsøkningene, og lansert ulike tiltak for kostnadsreduksjon ved trykk og distribusjon.

Fagpressens administrerende direktør Even Trygve Hansen holdt et innlegg på frokostseminaret. Han forklarte at prisøkningen har hatt flere uheldige konsekvenser for fagpressen. Blant annet tvinges Postens kunder på denne måten over til andre plattformer for å unngå de høye distribusjonskostnadene. Han mente at Posten på denne måten skjærer av grenen de selv sitter på.

 - De eneste alternativene til Posten er NorPost og MediaPost, som begge var tilstede på frokostseminaret, sier Rise-Lynum. - Men for de fleste av Tidsskriftforeningens medlemmer er ikke disse aktuelle, ettersom opplagene våre er for små. De distribuerer heller ikke over hele landet. NorPost dekker 50 % av landets husstander og MediaPost dekker rundt 75 %.

Hansen mente at de høye portokostnadene er en direkte følge av at færre sender brev. Posten øker dermed prisen for sine faste og stabile kunder. Han mente at på sikt vil trolig de som kan, prøve å finne andre måter å få ut sitt produkt på, og at dette ikke vil være godt nytt for Posten.

- Ingen andre leverandører kan gjøre slike prishopp og samtidig beholde sine kunder. For oss i Norsk Barneblad betyr portoøkningen at vi må spare inn honorarkostnader for en utgivelse, for å bruke et bilde på hvor alvorlig dette faktisk er, sier Rise-Lynum.

Fagpressen har tidligere i år anmeldt Posten til Post- og teletilsynet. Dette på grunn av mistanke om for dyre portotakster, brudd på konsesjonsbetingelsene og misvisende informasjon. Anmeldelsen ble ikke tatt til følge.

Tidsskriftforeningen vil følge utviklingen og informere på våre nettsider.

Powered by Labrador CMS