Gába er ute igjen !

Tidsskriftet Gába har ikke vært utgitt siden desember 2009 fordi Gudrun E E Lindi som er prosjektleder og fungerer som redaktør fikk en kronisk stoffskiftesykdom.

Publisert

-Det er en god følelse å igjen kunne ferdiggjøre en Gába-produksjon. Selvsagt har jeg savnet å gi ut tidsskriftet, men når sykdom inntreffer, må en bare innrette seg deretter. Nå har sykdommen stabilisert seg, og jeg har kommet meg slik at jeg igjen kan jobbe med mer krevende prosjekter, sier prosjektleder Gudrun E E  Lindi.

Vinteren 2009-10 fikk jeg diagnosen hypotyreose, lavt stoffskifte. Jeg måtte “parkere” arbeidet mitt for en stund. En Gába var halvferdig og har, sammen med temanummeret om samekvinner og selvbestemmelse, måttet vente i nesten tre år på å kunne utgis. Nå er jeg endelig klar til dette arbeidet. De to numre vil utgis årsskiftet 2012-13.  I 2013 er det valgår ved sametingene i både Sverige og Norge, og i Norge feires at det er 100 år siden kvinner fikk allmenn stemmerett. Da passer det å fokusere på samekvinners selvbestemmelse.

Prosjektet Gába har hatt frilansere «over hele verden», men ikke fast ansatte. Gába var derfor sårbar da jeg som virket som både prosjektleder og redaktør ikke lenger kunne stille opp. Gába vil ikke videreføres før SNF-Samisk KvinneForum har en økonomisk plattform til et organisert arbeidsmiljø med fast ansatt(e). Allerede i 2003 begynte SNF å arbeide for dette, og bestemte i 2009 å definere seg som et resurs- og dokumentasjonssenter for samekvinner i fire land. SNF har jo fungert som en slik lenge og slik tatt ansvar. SNF har siden opprettelsen i 1993 arbeidet for å utvikle kunnskap og deltatt i samfunnsdebatten, og samlet og formidlet viten om samiske samfunnsspørsmål i et kvinne- og et likestillingsperspektiv.

Gába nr 1-2/2012 utgis fortsatt av SNF-Samisk KvinneForum.  Gába nr 1-2/2012 er på 40 sider og koster nkr 100/SEK 120/13,5 Euro i utsalg. Neste nummer blir utgitt i januar, der tema er samekvinner og rettigheter, 

Så er det usikkert når det igjen blir utgivelser, da vi må søke om prosjektmidler til tidsskriftet.  Gába er ikke lenger en fast budsjettpost i Sametingets budsjett (Norge), slik det har vært. Gába skriver på nordsamisk og norsk, med noe også på svensk, og sør- og lulesamisk.

Vi ønsker et flott nytt år!

Dearvvuođaiguin / Med vennlig hilsen / Best wishes
Gába
SNF-Sámi NissonForum/Samisk KvinneForum /Sami Women’s Forum
Gudrun E E Lindi, prosjektleder

P.b. 110, N-9735 Kárášjohka/Karasjok
Tel 959 35 626 / 78467332
E-post: gaba@trollnet.no
www.saminissonforum.org
https://www.facebook.com/Gaba.SNF

Powered by Labrador CMS