Ekstra midler for ordninga Tidsskrift og kritikk er utlyst fra Kulturrådet

Kulturrådet har opna for ein ny søknadsrunde for ordninga Tidsskrift og kritikk, som gjeld søknader til prosjekt og arrangement, og ei ekstraordinær utlysing for mangfaldsprosjekt. Frist 2. mars 2021. 

Publisert

Prosjekt

Det kan søkes støtte til utviklings-, formidlings- og kompetansehevende tiltak. Der et formål er å bygge og styrke lokale/regionale plattformer for tidsskrifter og kritikk, forutsettes regional finansiering.

Arrangement. Det kan søkes støtte til arrangementer som kan bidra til styrking av kunst- og kulturkritikken, debatten og den kritiske refleksjonen om kunst og kultur i norsk offentlighet. Det forutsettes avtale med kvalifiserte kritikere. Det kan også søkes støtte til andre typer arrangementer som fremmer formålet med foreliggende tilskuddsordning.

Mangfoldsprosjekt
Det kan søkes støtte til prosjekter og arrangementer som kan synliggjøre og tilrettelegge for at et mangfold av stemmer og samtaler om kunst og kultur kommer til uttrykk i en bred offentlighet (se mer i retningslinjer som publiseres 02. februar).

Midlene er utlyst her:

Kulturelt mangfold: https://www.kulturradet.no/stotteordning/-/vis/tidsskrift-og-kritikk-mangfold

Prosjekt og arrangement: https://www.kulturradet.no/stotteordning/-/vis/tidsskrift-og-kritikk

Powered by Labrador CMS