Søknadsfrister for økonomisk støtte

Søknadsfrist for redaktørstipend 27. november

Nå kan du søke stipend fra Redaktørforeningens vederlagsfond for 2024. Både medlemmer og andre som kvalifiserer for medlemsskap kan søke. Fondet deler ut:

· Individuelle stipend: Studiestipend på inntil 30 000 kroner, stipend for redaktører med ansvar for publisering av lyd og/eller levende bilder på maks 20 000 kroner og konferansestipend på inntil 10 000 kroner.

· Kollektive stipend: Regionale prosjekter og studieturer, og nasjonale prosjekter og seminarer.

For fullstendig oversikt over stipender og stønadstyper, se retningslinjer for tildeling.

Har du spørsmål, ta kontakt med Norsk Redaktørforenings sekretariat. Hele oversikten finner du her:

https://www.nored.no/Redaktoernyheter/Klar-for-litt-paafyll-Soek-stipend-for-2024-naa

Søknadsfrist for NJs reisestipend 1. desember

Hvert år deles det ut reisestipender til journalister, fotografer, tegnere og andre som jevnlig leverer redaksjonelt stoff til dags-, fag- eller ukepresse. Frilansere som leverer stoff til kringkasting kan også søke stipendet. Det er ikke et vilkår at søkeren er medlem av Norsk Journalistlag.

Frist for å levere søknad er 1. desember hvert år, men du kan legge inn søknad gjennom hele året. Stipendbeløpet er på inntil 20.000 kroner.

Ansatte i radio og tv samt medlemmer av Norsk Redaktørforening omfattes ikke av ordningen. Dette har sammenheng med måten stipendene er finansiert på. Les mer her: https://www.ij.no/stipend#nJs-reisestipend

Skal du søke støtte hos Fritt Ord?

Fritt Ord gir støtte til ulike typer prosjekter knyttet til journalistikk, kritikk og tidsskrifter. Man kan søke om støtte til både honorarer, produksjon og spesielle satsinger, men ikke til drift.

Se her: https://frittord.no/nb/sok-stotte/hva-stotter-vi

Neste søknadsfrist er 5. januar 2024 kl. 15.

Powered by Labrador CMS