Redaktørenquete: Aksess

- En veldig kul overraskelse

Aksess er navnet, arkiv og dokumentasjon er feltet. Det nye tidsskriftet AKSESS skal drive kritisk journalistikk og bidra til refleksjon og debatt, sier den stolte redaktøren Heidi Meen.

- Hva er hovudsatsinga til AKSESS framover?

- AKSESS er et nytt, uavhengig tidsskrift for og om arkiv og dokumentasjonsforvaltning. Første trykte utgave kom ut i november 2022, mens nettutgaven var klar før jul. Nyetablert som vi er, er hovedsatsningen i første omgang å sørge for godt innhold og å nå ut til nye lesere. I tillegg ønsker vi så klart å beholde de som før leste Arkheion, som jo er vår forløper. Noe av det vi må jobbe aktivt med videre, er å grave frem de gode sakene samt å skaffe flere skribenter som brenner for feltet og som kan stille de rette spørsmålene - og selvsagt skaffe interessante svar.

- Hva er du mest stolt av at din redaksjon har lykkes med de siste åra?

- Det må være at vi er i gang med et felles tidsskrift for et felt som ellers er ganske fragmentert og at vi ut fra diverse tilbakemeldinger ser at dette har et potensiale. Jeg er også ganske stolt av det vi rakk å få til på kort tid i fjor høst – samtidig som jeg ser muligheten for videre utvikling og forbedring. «En veldig kul overraskelse», er en slik tilbakemelding som ikke kan annet enn å varme oss som har jobbet frem dette. I tillegg viser responsen at første utgave traff bredt; «for meg var dette tidsskriftet den gode type nerd», skrev en. En student hadde fått «ei blekke vi rett og slett kan identifisere oss med, lære av og diskutere». En ung arkivar satte ekstra pris på et «tidsskrift som binder oss sammen, gir faglig input utenfor de oppgavene jeg sitter med i hverdagen, tar formidling på alvor og søker å nå utenfor sektoren».

- Hva vet dere om leserne deres?

Vi vet at leserne jobber – eller ønsker å jobbe, hvis de er studenter – med arkiv og dokumentasjonsforvaltning. De jobber i institusjoner som skaper eller bevarer og forvalter arkiv, uavhengig av forvaltningsnivå og type institusjon eller bedrift. I tillegg håper vi på å bli lest av andre, både folk som selv bruker arkiv, som journalister, rettighetshavere, forfattere, folk i utdanningssektoren og forskere, og folk som ikke fra før har noe forhold til feltet. Et av målene med AKSESS er å øke bevisstheten i samfunnet om verdien av arkiv, i tillegg til å være en kanal for sektoren selv.

- Hvordan prioriterer tidsskriftet mellom papir og nett, og hva har endret seg med digitaliseringa?

- I 2023 planlegger vi fire trykte utgivelser. En digital satsning utover det å publisere innhold fra den trykte utgaven, altså en hyppigere publisering på nett, krever dessverre ressurser vi foreløpig ikke har. Forhåpentligvis kan vi ta tak i dette etter hvert. Vi har troen på et samspill mellom de to mediene.

- Hva bør politikerne ta tak i på tidsskriftfeltet?

- De bør jobbe for videre og sikrere rammer for tidsskriftene, slik at vi slipper å bruke så mye av tiden vår på krevende søknadsprosesser som kanskje ikke leder frem, og heller kan konsentrere oss om å skape godt og viktig innhold.

- Hva er den største utfordringa for deg som redaktør nå?

- Den største utfordringen handler om å sikre fremtidig finansiering, slik at AKSESS kan fortsette etter prosjektperioden vi er inne i nå. Vi må søke støtte, skaffe flere abonnenter og ditto annonsører. Vi må også jobbe med synlighet. Og selvsagt jobbe videre med å utvikle relevant og godt innhold.

- Hva ville du gjort med AKSESS om du fikk ti millioner kroner?

- Oi! Engangsbeløp eller årlig bevilgning? Først ville jeg nok ha besvimt. Men så ville jeg ha knyttet til meg en redaksjon med skribenter og andre bidragsytere som kunne ha samarbeidet med meg om å oppfylle alle AKSESS’ mål. Noe av det første vi skulle gjøre, ville ha vært å klekke ut – sammen – hvordan vi best kunne bruke de resterende midlene for å nå målene.

Powered by Labrador CMS