Redaktørenquete: Argument

- Imponert over flinke redaktører

- Godt redaktørarbeid får fram sterke og spennende tekster som engasjerer leserne våre, sier Freia Catana Aasdalen, ansvarlig redaktør i studentmagasinet Argument. Hun har stor tro på tradisjonell markedsføring som plakater og å spre ordet.

 - Hva er hovedsatsingen til Argument framover?

- Hovedsatsningen vil være å levere et magasin som er relevant, interessant og engasjerende å lese, spesielt for studenter og unge forskere.

- Hva er du mest stolt av at din redaksjon har lykkes med de siste åra?

- Jeg har nettopp begynt som ansvarlig redaktør, så det er vanskelig å svare på. Men jeg har skrevet for magasinet tidligere, og har alltid blitt imponert over hvor flinke redaktørene er. Tilbakemeldingen deres har alltid løftet tekstene mine betydelig, og jeg ser at de gjør det samme med tekstene til denne utgaven. Dette fører til et magasin med mange, etter min mening, sterke og spennende tekster.

- Hva vet dere om leserne deres?

- Siden Argument distribueres gratis på universiteter og høyskoler i Oslo og Akershus, vet vi at de fleste leserne er like på den måten at de er unge studenter.

- Hva er den beste måten å markedsføre tidsskriftet på, etter deres erfaring?

- Jeg tror at Argument i høy grad når ut til målgruppen ved å være tilgjengelig, gratis og synlig på studiesteder. Argument-redaksjonen arrangerer også events som panelsamtaler og slippfester, og vi arrangerte nylig en skrivekonkurranse med Khrono. Det tror jeg også hjelper. Jeg har stor tro på tradisjonell markedsføring som i plakater eller å spre ordet. Erfaring fra tidligere jobber har gitt meg noe kunnskap om digital markedsføring, men kanskje i enda større grad vist meg hvor vanskelig det er å nå ut til nye mennesker på nett om man ikke har sterk kompetanse innen dette.

- Hvordan prioriterer Argument mellom papir og nett, og hva har endra seg med digitaliseringa?

- Papir er hovedsatsningen, men det legges også saker ut på nett. Det er noe eget og verdifullt ved papirmagasin som går tapt når man digitaliserer magasiner, spør du meg.

- Hva bør politikerne ta tak i på tidsskriftfeltet?

- Den viktigste ytre faktoren for Arguments overlevelse har vært støtten fra Velferdstinget som får hjulene til å gå rundt økonomisk sett. Jeg ville tro at Velferdstinget igjen er avhengig av økonomisk støtte fra politisk hold. Kort sagt: finansiering er det viktigste. Åpenbart er ting som ytringsfrihet også viktig, men det kan vi heldigvis ta for gitt i dagens Norge. På lengre sikt er det viktigste politikere kan gjøre å ta ordentlig tak i Norges klima- og naturpolitikk, for uten et livsgrunnlag blir det nok vanskelig å finne levende mennesker til å jobbe i redaksjonene (hehe).

- Hva er den største utfordringa for deg som redaktør nå?

- Den største utfordringen i en såpass stor redaksjon er nok å koordinere arbeidet. Det er mange frister og mye samarbeid på kryss og tvers.

- Hva ville du gjort med Argument om du fikk ti millioner kroner?

- Da ville jeg ha investert i å bygge kompetanse og å øke lønningene for å frikjøpe magasinets ansatte, som ofte både studerer og har annen jobb på siden. Deretter ville resten av pengene nok ha gått til å skape innhold på et høyere nivå enn det vi produserer per i dag - men målet ville være det samme: magasinet skal spre kunnskap, skape debatt og vekke engasjement.

Powered by Labrador CMS