Årsmøte 2024

 Årsmøte i Norsk tidsskriftforening ble avholdt 20. mars. Årsmelding og regnskap ble godkjent. Årsmøtet vedtok å heve kontingenten for medlemskap fra kr 3300 til kr 3500, gjeldende fra 2025.

Merete Røsvik gikk ut av styret og ble erstattet av Roman Eliassen, ny redaktør i Prosa fra 1. april 2024. Alle andre tok gjenvalg, og styret for 2024-2025 ser slik ut:

Nana Rise-Lynum, styreleder, Nils Ivar Lahlum, nestleder

Styremedlemmer: Roman Eliassen, Arne Olav Hageberg, Audun Lindholm, Guro Kleveland, Walter Wehus

Eirik Mossefinn, 1. vara, Hilde Sørstrøm 2. vara

Powered by Labrador CMS