2022

Hvorfor anmelder vi film? Og hvordan? Vi ser på hvem vi kommuniserer med og hvordan vi gjør det. Gjennom et kurs bestående av to samlinger ser vi på kritikerens rolle, på ulike sjangere innen filmkritikken og hvordan vi best sikrer at anmeldelsen blir lest og dessuten kan inngå som relevant innspill i diskusjonen om den enkelte film.

Dette kurset er for alle, journalister, skribenter og forfattere, både nybegynnere og mer erfarne.

Musikk er viktig for de fleste mennesker. Men hvordan i alle dager kan man skrive om noe som kan oppleves så individuelt? I dette kurset ser vi på anmeldelsen som en litterær og journalistisk sjanger i historisk utvikling. Hvem er det man skriver for, hvordan og hvorfor? Hva innebærer kvalitetsbegrepet i dag, og hvilke konsekvenser har digitaliseringen medført? Og hvordan beholder du kicket?

Kva er eit godt prosjekt, korleis forklare og beskrive det og korleis utforme ein søknad om støtte? Generalsekretær i TF, Bente Riise, gjev konkrete råd og tips. 

Mange forvekslar portrett med lange intervju, men det treng slett ikkje vere det same. For at noko skal kvalifisere som portrett krev vi litt meir enn lange spørsmål-svar-sekvensar. Nøkkelen er å gjere intervjuet til ein reportasje om ein person, og då må vi ta i bruk fleire verkemiddel enn opptaksutstyr. På dette kurset går vi gjennom dei metodane du treng for å lage eit fullverdig portrett.

Bestilling av lunsj

Bestilling av enkel lunsj.

Tekstallmenningen samarbeider med svenske Nätverkstan og den regionale organisasjonen Tekstallianse om Nordisk konferanse for kulturtidsskrifter på Litteraturhuset i Bergen 25.-26. mai 2022, og vi håper at mange norske tidsskrifter har mulighet til å delta! 

Kronikken

Tid: 21. april kl. 9.00 – 16.00
Stad: Litteraturhuset i Oslo, Kverneland

Kronikken har høg status, og er ofte godt lesestoff. På dette kurset ser vi på korleis du kan skrive ein kronikk. Vi tar for oss:

•             Ulike typar kronikkar
•             Oppbygging og dramaturgi
•             Om å kome godt i gang – tittel og anslag
•             Kva er fornuftig lengde på kronikken
•             Tilpassing til lesargruppa
•             Setningar og språk

Innan 8. april skal du ha sendt inn ein ferdig kronikk eller eit utkast. Vi går så gjennom dei på kurset og vurderer.

 Heildags kurs kr. 1000 – 12 plasser

PÅMELDING OG BETALING TIL "KRONIKKEN" HER

Portrettet i tidsskrift

Tid: 4. og 31. mai kl. 9.00 – 16.00
Stad: Litteraturhuset i Oslo, Kverneland

Mange forvekslar portrett med lange intervju, men det treng slett ikkje vere det same. For at noko skal kvalifisere som portrett krev vi litt meir enn lange spørsmål-svar-sekvensar. Nøkkelen er å gjere intervjuet til ein reportasje om ein person, og då må vi ta i bruk fleire verkemiddel enn opptaksutstyr. På dette kurset går vi gjennom dei metodane du treng for å lage eit fullverdig portrett. Vi ser mellom anna på dette:

•             Førehandsresearch
•             Førebuing av spørsmål
•             Observasjonsteknikkar
•             Scener
•             Det faglege og det personlege
•             Forskjellen på meiningar og refleksjonar
•             Forteljarstemma
•             Sitatbruk
•             Dramaturgi, oppbygging
•             Stil og språk

Kurset er delt i to. Den første gongen bruker vi tida på punkta over, pluss at vi ser på intervju som er publiserte. Til neste gong skal du ha skrive eit portrettintervju eller eit utkast, og så går vi gjennom det på kurset.

Kurs over to heile dagar kr. 1500 – 12 plasser

PÅMELDING OG BETALING TIL "PORTRETTET" HER

Hvorfor anmelder vi film? Og hvordan gjør vi det? Vi ser på hvem vi kommuniserer med og hvordan vi gjør det. Gjennom et kurs bestående av tre samlinger ser vi på kritikerens rolle, på ulike sjangere innen filmkritikken og hvordan vi best sikrer at anmeldelsen blir lest og dessuten kan inngå som relevant innspill i diskusjonen om den enkelte film.

Musikk er viktig for de fleste mennesker. Men hvordan i alle dager kan man skrive om noe som kan oppleves så individuelt? I dette kurset ser vi på anmeldelsen som en litterær og journalistisk sjanger i historisk utvikling. Hvem er det man skriver for, hvordan og hvorfor? Hva innebærer kvalitetsbegrepet i dag, og hvilke konsekvenser har digitaliseringen medført? Og hvordan beholder du kicket?

Når du vet hvor du skal, hvorfor du skal dit og hva som må til for å komme dit, vil du kunne spare mye tid og energi som ellers ville ha gått på retningsløse diskusjoner, feilsatsinger og usikkerhet om tidsskriftets mål og mening.

Vi får en introduksjon til en anerkjent metode for etablering og iverksetting av et strategisk rammeverk. Dette skal gjøre tidsskriftet ditt i bedre stand til å ta de riktige valgene, enten det gjelder økonomi, innhold, sammensetning av redaksjon, markedsføring eller annet. Vi bruker mye av tiden på å se på de utfordringene dere står overfor i dag, og hvordan etableringen av et strategisk rammeverk kan hjelpe dere på veien til å løse disse.

Kursholder: Nils Lahlum, nestleder i Norsk tidsskriftforening og redaksjonsleder for tidsskrift og åpen tilgang i Universitetsforlaget.

 

Tid: 30. mars  kl. 16.00-19.00
Sted: TFs kontor, 4. et. Litteraturhuset i Oslo

Pris kr 500 - Enkel servering - Max 10 plasser

PÅMELDING OG BETALING HER

Påmelding til middag på Tidsskriftdagen 2022

Påmelding til middag ca. kl. 19.00 på Litteraturhuset i Oslo.

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler