Kulturrådet setter av 30 millioner ekstra til krisetiltak

Publisert

– Vi ser hvordan kulturlivet tilpasser seg og finner nye måter å formidle og kommunisere med publikum på, sier rådsleder Lars Petter Hagen.

Ordningen skal bidra til produksjon og formidling innenfor og på tvers av områdene visuell kunst, musikk, scenekunst, litteratur, kulturvern og tidsskrift og kritikk, og vil rette seg mot både kunstnere, kunstnergrupper, arrangører og formidlingsarenaer. 

Digitale produksjons- og formidlingsformer står sentralt, men man kan også få tilskudd til nye fysiske formidlingsmåter så lenge man opprettholder myndighetenes krav til smittevern. Det kan søkes om støtte både til helt nye verk, og til prosjekter som bidrar til merbruk og gjenbruk av verk som allerede er produsert, men som nå kan formidles på nye plattformer.

De ser etter egenartede verk, gode grep i kuratering, tilpassede arrangementer, og nye måter å involvere publikum på, og prosjekter i det frie feltet som bidrar til debatt, nysgjerrighet og medvirkning, som opprettholder bredden og mangfoldet i kulturlivet. For rådet er det viktig å bidra til å utvikle nye stemmer og eksperimentelle uttrykk som når ut til et publikum også i denne perioden, og at barn og ungdom kan få gode kunst- og kulturtilbud i kanalene de bruker.

Ordningen vil ha tilbakevirkende kraft, slik at også prosjekter som er utviklet eller gjennomført etter at regjeringen innførte restriksjoner for arrangementer og arenaer 12. mars kan søke.

Formell utlysning, retningslinjer og søknadsskjema vil bli avklart i rådsmøtet neste uke, og blir tilgjengelige på Kulturrådets nettsider så snart som mulig. Rammen til den midlertidige kriseutlysningen dekkes delvis gjennom ubrukte midler fra tidligere år, og delvis gjennom omdisponeringer fra andre ordninger.

https://www.kulturradet.no/web/guest/om-kulturradet/vis-artikkel/-/kulturradet-etablerer-egen-ordning-for-kunst-og-kulturprosjekter-som-tilpasses-korona?fbclid=IwAR0Xo4TBgAO-59TyaU8Z5qB0zXHP13zAbCwhbK8AJSI9ZrkQoGF-ERHvMqA

Powered by Labrador CMS