Koronakrisen: Fritt Ord utlyser 40 millioner ekstra til prosjekter

Publisert

Stiftelsen Fritt Ord ønsker å bidra ekstraordinært til prosjekter som kan sikre ytringsrommene, utvikle nye ytringsarenaer og bidra til en levende og vital offentlighet.

Ekstrautlysningen er ment å støtte prosjekter som er relatert til situasjonen som koronakrisen skaper, der alle fysiske arrangementer er avlyst og det må finnes nye måter å gjennomføre og formidle tiltak innen kunst, kultur og samfunnsdebatt for å sikre en levende offentlighet.

Utlysningen er åpen. Tiltakene i utlysningen gjelder alle Fritt Ords områder, som sakprosa, journalistikk, kritikk, dokumentarfoto, dokumentarfilm, fri scenekunst, foredrag og samfunnsdebatter. Prosjekt/søknader kan for eksempel dreie seg om: Digital formidling av kunst, kultur, kunnskap og samfunnsdebatt fra frilansere, grupper, institusjoner, organisasjoner m.m.

Prosjektstøtte til spesielt utsatte frie aktører, mindre organisasjoner, små og mellomstore institusjoner og produksjonsselskaper. Andre typer prosjekter og initiativer med spesiell relevans for formidlingssituasjonen utover i 2020.

Første søknadsfrist for ekstrabevilgningene er 31.mars. For søknadsveiledning og spørsmål, skriv til  post@frittord.no, direktør Knut Olav Åmås på knut.olav.amas@frittord.no eller prosjektdirektør Bente Roalsvig på bente.roalsvig@frittord.no

Powered by Labrador CMS