Idunn.no ti år: En stille, suksessrik og digital revolusjon

Publisert

Deler av norsk forlagsbransje har vært digital i ti år, uten at det har skapt de store overskriftene. Norske leservaner flytter seg fra papir til nett, uten at det fører til store bekymringer. 

26. mai 2004 lanserte Universitetsforlaget den digitale, nordiske tidsskriftportalen idunn.no. Det første året var det noen tusen innom tjenesten og leste forskningsstoff fra de beste norske og nordiske tidsskriftene. I 2013 hadde idunn.no nesten 2,1 millioner nedlastninger – en økning på over 40 prosent fra året før. Økningen fortsetter i 2014.

Enorm vekst
Ved lanseringen i 2004 bestod idunn.no av ca. 30 tidsskrifter hvor titlene lå inne med i gjennomsnitt to årganger hver. I dag huseridunn.no 51 fag- og forskningstidsskrifter hvor de fleste er representert med 10-12 årganger. På disse ti årene har innholdet i antall tidsskrifter, årganger og artikler vokst enormt.

Prosjektleder for idunn.no, Nils Lahlum, uttaler: «Aldri før har norsk forskning nådd så mange lesere. Aldri før har norske og nordiske tidsskrifter hatt et større publikum eller lengre levetid.»

Over en halv million studenter, forskere, politikere, byråkrater og mange, mange andre har i dag tilgang til betalingstidsskriftene påidunn.no i Norden. Dette gjennom utdanningsinstitusjonen de er tilknyttet, organisasjonen eller bedriften de jobber for, folkebibliotek eller privat. Flere tidsskrifter ligger også åpent tilgjengelig. Denne andelen vil øke i årene fremover ettersom flere og flere forskningstidsskrifter velger å publisere med åpen tilgang til innhold.

Hva leser folk? 
I skrivende stund ligger det 20 950 artikler på idunn.no. Den mest leste artikkelen har blitt lastet ned over 21 000 ganger og er skrevet av Henry Jenkins. Den ble utgitt i tidsskriftet Digital kompetanse (som nå heter Nordic Studies of Digital Literacy) og har tittelen Confronting the Callenges of Participatory Culture - Media Education for the 21st Century

På andre plass finner vi i artikkelen Karin Haarberg Aas’ artikkel Utvikling av relasjonskompetanse, som stod i Nordisk sosialt arbeid i 2007. Denne er lastet ned 18 500 ganger.

Den tredje mest leste teksten er Inspiratorer, interessenter, innvielsesmestre og investorer i Breiviks verden, skrevet av Ola Tunander. Artikkelen kan skilte med over 14 000 nedlastninger, er fra 2011 og stod i Nytt norsk tidsskrift.

Dette viser hvor viktig tilgjengelighet og søkbarhet er for videre bruk av innholdet i tidsskriftene. De mest leste er artikler som har vært tilgjengelige på idunn.no i flere år, og de leses igjen og igjen. For forskningen er en tidsskriftportal som idunn.no avgjørende for spredningen av forskningsresultater. Den gir også nye og gamle forfattere ny forskning å bygge videre på, enkelt tilgjengelig på nett.

Hva feirer vi etter ti år med idunn.no?
Etter ti år med publisering av tidsskrift elektronisk på idunn.no kan vi konstatere at fag- og forskningstidsskriftet lever i beste velgående. Og kanskje er de enda bedre og enda viktigere enn før. Universitetsforlaget sørger sammen med tidsskrifteiere og støttespillere for at norsk og nordisk forskning når et stort publikum, og at dette fortsetter å øke. Idunn.no skal også i de neste ti år være modig og nyskapende, og vi skal fortsette å sette varige spor i det norske kunnskapssamfunnet.

Vil du vite mer om idunn.no? Kontakt oss gjerne:
Prosjektleder Nils Lahlum 934 13 284 nils.lahlum@universitetsforlaget.no
Sjefredaktør Hege Gundersen 911 96 439 hege.gundersen@universitetsforlaget.no

Powered by Labrador CMS