Hva gjør vi

Tips, råd og hjelp

Alle medlemmene kan kontakte oss for spørsmål og hjelp, om det gjelder jus og etikk, organisering av tidsskrift, strategiarbeid, økonomi m.m. Se tips og råd her.

Kurs og kompetanseheving

Vi arrangerer en rekke kurs, i alt fra mobilfotografering, intervjuteknikk, redigering og språk, til debattledelse og kritikk-kurs. Vi har også egne seminar om strategi.

Redaktørtreff

Noen ganger i året inviterer vi redaktører til egne treff for faglig påfyll og nettverksbygging. Eksempel på tema: Hvorfor starte podkast? Hvordan lage bedre budsjetter? Medlemmer kan selv foreslå temaer.

Støtte til debatter

Vi gir støtte til debatter som arrangeres av våre medlemstidsskrifter, etter søknad til oss to ganger i året, vår og høst. Tiltaket får støtte av Fritt Ord.

Tidsskriftdagen

Tidsskriftdagen arrangeres hvert år, og er en åpen og innholdsrik faglig dag som avsluttes med tidsskriftfest og sosialt samvær.

Årets tidsskrift

Konkurransen Årets tidsskrift utlyses hvert år i desember, og det deles ut priser i flere kategorier. Medlemmer kan nominere både sitt eget tidsskrift og andre, med begrunnelser innen fastsatt frist. Prisutdelingen er en hyggelig feiring for alle.

Samarbeid med andre

Vi samarbeider med en rekke andre organisasjoner om prosjekter, politikk og annet, som Norsk kritikerlag, Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFFO), NJ, Tekstallmenningen, Fagpressen, Kopinor og en rekke andre.

Vi har fått prosjektstøtte fra Kulturrådet, Fritt Ord, Bergesenstiftelsen, Pressens faglitterære fond, Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, Fagpressen og Norsk Journalistlag.

Nordisk og internasjonalt samarbeid

Vi samarbeider med andre tidsskriftforeninger og tiltak i Norden, for eksempel om Nordiske tidsskriftkonferanser (annet hvert år), og har tidligere arrangert den europeiske konferansen Eurozine.

Tekstallmenningen
Tidsskrift- og småforlagssentralen

Vi er medstarter av Tekstallmenningen. Tidsskrift- og småforlagssentralen i Bergen, som tilbyr abonnements-håndtering, formidling og salg av tidsskrift fysisk og på nett. De har også ansvar for distribusjon av tidsskrift til bibliotek m.m..

Medlem i Kopinor

Norsk tidsskriftforening er medlem i Kopinor, som forhandler og inngår avtaler om kopiering og annen bruk av åndsverk i skoleverket, universiteter og høgskoler, statlig og kommunal administrasjon, kirker og trossamfunn og store deler av organisasjons- og næringslivet. De fleste avtalene omfatter både fotokopiering og digital kopiering. Vederlaget for kopiering blir fordelt til rettighetshavere i inn- og utland.

Powered by Labrador CMS