Får tidsskrift på CD

Nesten tusen norske tidsskriftlesere får fast tilsendt siste utgave av favorittbladet sitt på CD i posten. De er abonnenter gjennom Norsk Lyd- og blindeskriftbibliotek.

Publisert

Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek, NLB, er et spesialbibliotek for personer med lesevansker og synshemming. Det mange ikke vet, er at også tidsskrifter og blader er tilgjengelig for utlån gjennom NLB.  I alt 967 personer abonnerer på totalt 21 tidsskrifttitler gjennom NLB, og "Vi over 60", ”Levende Historie” og ”Illustrert vitenskap” er blant de mest populære, forteller spesialbibliotekar Kari Gjølstad Aas.

- Tidsskriftene våre er ganske populære og distribueres hovedsakelig gjennom abonnementsordningen. Per i dag er det 967 som abonnerer på en eller flere titler, sier hun.

NLB tilbyr sine lydbøker både på CD og gjennom en spesiell app for smarttelefoner. Sistnevnte er ennå ikke klar for bruk av tidsskrifter. Dermed blir tidsskriftene foreløpig distribuert på samme måte som papirvarianten: gjennom posten. Tjenesten er gratis for brukerne.

Talesyntese
I motsetning til for skjønnlitterære bøker, bli de fleste av tidsskriftene lest inn av en datamaskin, eller talesyntese, forteller Gjølstad Aas. 

- Talesyntese er en kunstig stemme, som vi kaller Brage, og denne er faktisk blitt veldig bra. Av 21 titler er det kun fire som leses av profesjonelle innlesere; Cupido, Syn og Segn, ”Vi over 60” og CP-bladet, forteller Gjølstad Aas.

- Syn og Segn leses inn fordi det er på nynorsk, og Cupido leses inn fordi det jo egentlig ville vært litt rart med talesyntese på akkurat den tittelen, sier hun.

Leserne bestemmer
Utvalget av tidsskrifter i sortimentet i NLB er valgt av leserne selv og styres etter hvor etterspurt de er. Blir en tittel tatt inn for så å vise seg å ikke være etterspurt, forsvinner den ut igjen. Og hos NLB er etterspørselen styrt av at man må være kvalifisert til å låne, gjennom å ha et syns- eller lesehandikap.

- Leserne våre må fremvise en legeattest på at man ikke kan lese vanlige bøker, enten som følge av synshemming eller dysleksi, og i noen tilfeller fordi man rett og slett ikke fysisk er i stand til å holde i en bok mens man leser, forteller hun.

 Men er man først innenfor kan man velge fritt i sortimentet, og bruken av tjenestene er gratis. Begrensningene i utlånsretten begrunner NLB med at en generell åpning av biblioteket for alle ville forutsette at man hadde helt andre rettigheter knyttet til titlene man låner ut, ifølge Gjøstad Aas.

Stabil etterspørsel
De siste årene har etterspørselen for tidsskrift vært stabil, men NLB er hele tiden på utkikk etter flere titler.

- For øyeblikket vurderer vi å ta inn magasinet ”Lyd og bilde”, som er blitt etterspurt.

Hun medgir at det kan hende at det finnes et udekket potensiale for nye brukere i NLB, og dermed også et bredere utvalg av blader og aviser:

- Vi markedsfører tilbudet vårt stadig vekk gjennom kampanjer, men vi vet også at det spesielt blant folk med dysleksi kan være en del som rett og slett ikke vet om at de har rett til å låne hos oss, sier hun.

Blant Tidsskriftforeningens medlemmer er kun Syn og Segn representert i utvalget, så langt. Ifølge Gjølstad Aas er den mest populære tittelen blant tidsskriftene i NLB er Vi over 60, som har 228 abonnenter.

Se oversikten over NLBs tidsskrifttitler her:  http://www.nlb.no/boktips/aviser-og-tidsskrifter/
NLB har ifølge sine egne nettsider 26 000 lånere, som tilsammen låner omlag 450 000 lyd- og punktskriftmedier årlig fordelt på 18.000 titler.

Powered by Labrador CMS