Tidligere debatter og arrangementer

Argument har sluppet et nytt nummer med tema Krise og inviterer  til slippfest med panelsamtale om samme tema på Chateu Neuf i Oslo onsdag 23. mars!
Økokrise, strømkrise, koronakrise, boligkrise, identitetskrise, tillitskrise ... Det er mange erklærte kriser å forholde seg til nå for tiden. Lever vi i en tidsalder av kriser? Hva er i så fall grunnen til dette?

Bok og bibliotek og Museumsnytt arrangerer debatt og slippfest: Det blir nyskriven punkrock, mobil ynskjebrønn med oppfyllelsesgaranti og korte debattar med utgangspunkt i aktuelle saker frå biblioteks- og museumsfeltet. Nokre stikkord for debattane er sensur, nøytralitet, ytringsfridom, krig og sponsing, SIAN, Israel, Nordnorsk kunstmuseum og Fredriksen-familien.

Flere og eldre innvandrere i Norge fremover: Implikasjoner for de eldre selv og tjenestene
v/Astri Syse, demograf i Statistisk sentralbyrå
Likeverdige helsetjenester - hva ligger i begrepet og hvordan kan den enkelt helsearbeider bidra til dette?
v/ Arild Aambø, lege, Primærmedisinsk verksted

Bli med på frokostseminar der vi ser nærmere på fortellingen om Frode Berg, Norge og Vesten på russisk internett.

Senter for psykisk helse og rus ved Universitetet i Sørøst-Norge inviterer til Skuddårsseminaret 2022. Webinaret ledes av Rita Sørly, førsteamanuensis UiT, redaktør Tidsskrift for psykisk helsearbeid.

Søk støtte til debatter høsten 2020: Vi sender en samlesøknad for høsten 2020 til Fritt Ord. Send forslag på en eller to debatter til bente.riise@tidsskriftforeningen.no innen 3. august kl. 10.00.

 

Vi oppfordrer alle tidsskriftredaksjoner til å søke. Debattene kan være knyttet til planlagte artikler, temanummer, lanseringer eller annet. Tenk på problemstilling. Hvem skal debattere og hvorfor. Er det ny kunnskap, nye vinklinger, eller selve diskusjonen som er viktig? Det trenger ikke være politisk debatt, - like gjerne et faglig eller allment tema. Uansett, lag debatt og få både saken og tidsskriftet på dagsorden! 

 

Slik gjør du det:

Sett opp konkret tema og arrangement. Forslaget skal inneholde:

  • Tittel/overskrift på debatten - en god, interessevekkende og spisset inngang
  • Kort tekst om hva og hvorfor: litt om temaet og hvorfor debatten er viktig (maks 2 avsnitt)
  • Navneforslag på deltakere, debattanter, ordstyrere osv. - de du ønsker deg
  • Budsjett: Sett opp stipulerte utgifter til leie av lokaler, markedsføring, honorarer, reise og annet. Og list opp inntekter, dvs. annen finansiering og egenandel. Viktig å ta med tidsskriftets egeninnsats.
  • Søknadssum per debatt: fra kr 1.000 – 15.000. Viktig å synliggjøre ønsker og økonomi på en realistisk måte. Ikke overdriv. Vi ønsker jo alle å lage de viktigste, beste og tøffeste debattene!
  • Dere kan søke om to debatter hver.

 

NB! Det kan ikke sendes søknad om debatter som allerede er søkt Fritt Ord om.

 

Frist for innsending 3. august kl.10.00. Send til bente.riise@tidsskriftforeningen.no

Trenger du hjelp, har du spørsmål eller lurer på noe, send e-post eller ring gen.sekr. Bente Riise på mobil 90 58 48 38.

Tidsskriftforeningen har lange tradisjoner med å gi støtte til debatter - med støtte fra Fritt Ord.  Lager du et bra opplegg, få du som regel støtte! Tidsskriftene er ofte i front med nye tema og tanker, og debatter er både en god måte å profilere innholdet og tidsskriftet på, og å vise hvordan tidsskriftet setter sitt preg på den offentlige samtalen.

Ruspolitisk brytningstid: Rus & Samfunn takker staten for mange år med samarbeid med en ruspolitisk debatt på Litteraturhuset, Amalie Skram, den 15. desember, fra kl. 13.00 til 19.00

Til bladsleppet for Folkemusikk nr. 3/2015 har Folkemusikk invitert tre ledd langeleikspelarar frå Valdres til samtale og diskusjon over en kopp kaffi og ein kakebit: Oddrun Hegge, Knut og Ole Aastad Bråten og Ingrid Lingaas Fossum.

Vi feirer årets tredje nummer av FETT er ute, og det med splitter ny redaktør, Hedda Lingaas Fossum. Tema for nummeret er porno, og det skal vi jammen få markert.
 

Nordisk Østforum feirer ny årgang med ny design og inviterer til lanseringsseminar med paneldebatt på Litteraturhuset 7. mai klokken 19.00–20.30.

Demokratiprogrammet, UiO, i samarbeid med Nytt Norsk Tidsskrift inviterer til frokostseminar 26.februar. Rothsteins innledning er basert på en artikkel i Nytt Norsk Tidsskrift nr. 1/2015.

Invitasjon til Minervaslipp og 90-årsjubileum! Onsdag 3. desember feirer Minerva vår 90. årgang. Samtidig inviterer vi til Minervaslipp av neste utgave (4-2014) og til debatt om temaet for utgavens temaseksjon: Ulikhet.

 Meningsytringer fra frie stemmer er under press. Frilansere har stadig vanskeligere arbeidsforhold. Regjeringen vil kutte i mediestøtten. De fleste mediefrilansere jobber allerede for lave honorarer, en utvikling som også truer de fast ansatte i mediene. Forskningen på frilansere er svært begrenset.

Klimaendringene: Menneskehetens største utfordring. Er det mulig å løse disse innenfor rammene av kapitalismen. Hvilke og hvordan?

Filmseminar 2014 - Filmens hus, 4. og 5. oktober.

Hva er best, tv eller kino?

 

Filmklubbforbundet i samarbeid med Z filmtidsskrift, IMK ved UiO og Norsk filmkritikerlag

Nytt Norsk Tidsskrift og Manifest Tidsskrift inviterer til debatt med Øyvind Østerud, Eyolf Jul-Larsen, Tore Linné Eriksen, Benedicte Bull og Henrik Hovland

I 1985 analyserte Øyvind Østerud hvordan landene i den tredje verden, «jordens fordømte» (Fanon) ble brukt som «mobiliserende trumfkort» av europeiske venstreintellektuelle på 1960-tallet og 1970-tallet. Hvor godt traff Østerud med analysen sin? Og hva har skjedd siden med det som den gang ble kalt den tredje verden, og venstresidens forhold til den? Nytt Norsk Tidsskrift og Manifest Tidsskrift inviterer til debatt med Øyvind Østerud, Eyolf Jul-Larsen, Tore Linné Eriksen, Benedicte Bull og Henrik Hovland.

  

Sápmi/Norge: #Kvinners rettigheter #Vold mot kvinner

Tid: 6, juni 2014 kl 09.30

Sted: Kjelleren, Litteraturhuset, Oslo  

Gratis inngang. Salg av kaffe, te og lunsj (baguetter) 

Arr fyller 25 år i 2014, og vil i et eget jubileumsnummer ta for seg ulike forestillinger om akademikernes samfunnsansvar. I den anledning arrangerer Arr et seminar på Blindern 20. mars, møte og konferanserom 1224, Niels Treschows hus, 12. etg. Blindern

Arr fyller 25 år i 2014, og vil i et eget jubileumsnummer ta for seg ulike forestillinger om akademikernes samfunnsansvar. I den anledning arrangerer Arr en paneldebatt på Litteraturhuset 19. mars i Kjelleren, Litteraturhuset, Oslo, kl 19.00

Stadig flere vitenskapelige tidsskrift publiserer nå elektronisk på nett. Dette gir store muligheter til å utvikle formen på vitenskapelige publikasjoner.  Tidsskriftet FORMakademisk har f.eks. integrert video i vitenskapelige artikler.

Antallet timer kunst og håndverk er redusert fra 20 prosent på 70-tallet til 12,5 i 2022. Den kunstfaglige kompetansen synker hos norske lærere. Barn med fag som tegning, musikk og dans som en del av sin skolehverdag, utvikler kognitive funksjoner raskere enn barn som har ordinær undervisning på skolen. Kunst og kultur er styrkedråpen for demokrati og kritisk tenkning. Fremtiden etterspør kreativitet som kompetanse.

LES MER

Fikk du ikke med deg alt? Se Tidsskriftdagen på Youtube!

Ønsker du kursinfo fra Tidsskriftforeningen?

Da kan du registrere deg her og få tilsendt informasjon om alle kurs vi arrangerer.

Alle tidsskrift skal ha ISSN-nummer. ISSN-nummeret brukes til å identifisere tidsskriftet, og er det samme uansett årgang og utgavenummer.

Les mer her.

Ønsker du å låne kontoret?

Medlemstidsskriftene kan låne kontoret vårt i 4. etasje på Litteraturhuset i Oslo, fortrinnsvis etter kl 15. Trenger du det på dagtid, kan det som regel ordnes.

Send e-post til  post@tidsskriftforeningen.no for spørsmål/reservasjon.

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler