Sleppefest for Z Filmtidsskrift nr 4-2012

Publisert

Z Filmtidsskrift nr 4-2012: Digitalisering

Sleppefest torsdag 22.11 kl 19.00 på Liebling, Øvrefoss 4, Grünerløkka

Temaet for nummeret er digitalfilm, eller rettare: overgangen frå analog til digitalfilm. I løpet av dei siste ti åra har fleire og fleire deler av norsk filmindustri blitt digitalisert. No er det knapt analog film igjen, i noko ledd. Nummeret tek opp dette gjennom intervju med alt frå regissørar, fotografar, distributørar og kinomaskinistar. Til slutt ender ein opp hjå Nasjonalbiblioteket og eit innblikk i korleis arkivarbeidet har endra seg.

Det vil bli synt analog film, tonesett på direkten av Andreas Paleologos.

Vel møtt!

Powered by Labrador CMS