Digital debatt 28. februar 2022 kl. 12.00–15.00: Psykisk helsearbeid – død og begravet, eller?

Senter for psykisk helse og rus ved Universitetet i Sørøst-Norge inviterer til Skuddårsseminaret 2022. Webinaret ledes av Rita Sørly, førsteamanuensis UiT, redaktør Tidsskrift for psykisk helsearbeid.

Publisert

Den største reformen i psykisk helsefeltet i Norge startet med Stortingsmelding 25 (1996-97). Den slo fast at det var brist i alle ledd i behandlingskjeden. Dette gjaldt organisering av tjenestene, det faglige innholdet, den mangelfulle kvaliteten ved tjenestene og i hvordan kunnskapsgrunnlaget måtte utvides gjennom systematisk evaluering og forskning. Særlig blir det pekt på brukerperspektivet, mestringsperspektivet og nærhet og desentralisering.

Videreutdanning i psykisk helsearbeid ble etablert med en begrunnelse for å gjøre noe nytt og annerledes i samarbeidet relatert til faget psykisk helsearbeid. Faget er definert som tverrvitenskapelig og tverrfaglig hvori brukerperspektivet inngår. Psykisk helsearbeid gav oss en enestående mulighet til å skape og utvikle noe nytt. I dag er disse intensjonene satt under hardt press. Redusert antall videreutdanninger og mastergradsprogrammer til fordel for profesjonsspesifikke utdanninger hvor profesjonskampen særlig er knyttet til psykologer og psykiatriske sykepleiere er en kjensgjerning. Dør psykisk helsearbeid som tverrfaglig satsning? Er psykisk helse en «eiendom» for psykologene og psykiatriske sykepleiere? Hvem eier psykisk helsearbeid?

Program:

Kl. 12: Velkommen ved Bengt Karlsson og Rita Sørly som leder arrangementet.
Kl. 12.10–12.25: Victoria Ibaboa Edwards – NAV.
Kl. 12.25–12.40: Trond Hatling – NAPHA.
KL. 12.40–12.55: Bengt Karlsson – Senter for psykisk helse og rus, USN.

Kl. 12.55–13.10: Pause

Kl. 13.10–13.25: Hege Bakke – Rådet for psykisk helse.
Kl. 13.25–13.40: Stian Biong – Oslo Kommune.
Kl. 13.40–13.55: Jill Arild – Mental Helse.
Kl. 14.00–15.00: Ordskifte. Med takk for i dag og farvel.

Skuddårsseminaret er et samarbeid mellom Tidsskrift for psykisk helsearbeid, UiT, Senter for psykisk helse og rus, USN og Solidaritetsforeningen Sjøstjerne og er støttet av Fritt Ord, Kulturrådet og Norsk tidsskriftsforening.

Her kan du følge webinaret (krever ikke påmelding). 

Møte-ID: 664 8755 1434
Passord: 714442

Powered by Labrador CMS