Ville diskutere verdier i litteraturen

- For meg er litteraturen et sted hvor verdier blir diskutert på en måte som ikke er belærende, fordømmende, sementerende, og uten at de nødvendigvis er satt på dagsorden, sier Kaja Schjerven Mollerin, redaktør for Vinduet i 2014 og vinner av Årets tidsskrift. 

Publisert

- Gratulerer med pris – ble du overrasket?

- Tusen takk! Ja, det er klart jeg ble overrasket. Det er så mange gode tidsskrifter i Norge, og vi var jo heller ikke påmeldt denne gangen. 

- Hva var målet ditt da du begynte som redaktør?

- Jeg hadde litt forskjellige ønsker. Først og fremst ville jeg lage et tidsskrift som forholder seg til verdispørsmål. Jeg hadde lyst til det fordi verdier har betydning på alle livets områder, og fordi de oftere ligger implisitt i ting vi sier og gjør enn de blir eksplisitt reflektert over. Det tror jeg gjelder på både individ- og samfunnsnivå. Og for meg er litteraturen et sted hvor verdier blir diskutert på en måte som ikke er belærende, fordømmende, sementerende, og uten at de nødvendigvis er satt på dagsorden.

Jeg ville også lage et tidsskrift som forholder seg til et større historisk rom enn bare vår egen samtid. Det har å gjøre med at den litterære arven er så stor og rik, men også at det har verdi i seg selv, slik jeg ser det, å se sitt eget liv, sin egen verden, i en større historisk sammenheng. 

- Hva betyr denne prisen for deg/tidsskriftet?

- Den betyr mye. Jeg er utrolig glad og takknemlig for prisen. 

- Hva skal pengene brukes til? 

- De skal brukes til reportasjereiser og honorarøkninger på større prosjekter. 

Foto: Egil Paulsen, redaksjonsmedlem i Røyst

Powered by Labrador CMS