Juryens begrunnelser

Her finner du juryens begrunnelser for prisene i 2018:

Publisert

Årets tidsskrift 2018

TIDSSKRIFT FOR DEN NORSKE LEGEFORENING

Sjefredaktør: Are Brean
Grafisk formgiver:  Mark Porter Associates og Lotte Grønneberg

Med økt internasjonalisering får engelsk en sterkere stilling i akademia. I Norge holder vi oss med mange gode fagtidsskrifter som har en viktig rolle for å vedlikeholde og videreutvikle en fagterminologi på norsk. Tidsskrift for Den norske legeforening er kanskje den fremste eksponenten blant disse.

Tidsskriftet har i lang tid satt standarden for hvordan et godt fagtidsskrift skal presenteres på nett og papir, og løfter seg ytterligere i 2017 med redesign av hjemmesider og papirutgave. Den store gaven til folket er imidlertid at foreningen deler dette også med den vanlige leser – da alt stoffet er gratis tilgjengelig på nett, som er et ideal for forskningstidsskrifter.

Tidsskriftet er den udiskutable møteplassen for legeprofesjonen. Samtidig formidler debattene, artiklene, temaene og de faglige oversiktene uvurderlig informasjon til en bredere offentlighet. Fra 2017 vil vi særlig anbefale den svært leseverdige temaseksjon om verdens helse.

Tidsskrift for Den norske legeforening bidrar til god fagformidling på norsk, deler kunnskapen med alle og setter standarden for fagtidsskriftene i Norge. Tusen takk og gratulerer med prisen Årets tidsskift 2018!

Åpen klasse: Kreativ posisjonering og rekruttering av nye stemmer
SAMTIDEN

Redaktør: Christian Kjelstrup
Grafisk design: KORD v/ Cecilie Breivik Hansen og Maria Astrup

Samtiden har i sin 2017-årgang markert seg med tydelige og aktuelle tema, der innholdet er preget av kompetanse, bredde og nytenkning i valg av artikkelforfattere. Tidsskriftet har fremvist et sterkt engasjement og vilje til å erobre nye arenaer i offentligheten ved originale og effektive lanseringsstunt som har utvidet utgivelsens nedslagsfelt. Seminarer, pop up-bokhandel og lanseringsmiddag er noen av de kreative tiltakene som også har fått oppmerksomhet i media.

Samtiden anno 2017 er en vital publikasjon, og er til inspirasjon for andre tidsskrift når det gjelder å rekruttere nye og unge skribenter og å skape oppmerksomhet om sine utgivelser.

Juryen tildeler Samtiden prisen Åpen klasse 2018  for kreativ posisjonering av tidsskriftet i offentligheten og for frisk rekruttering av nye stemmer. Gratulerer!

Pris for godt design 2018:

A NEW TYPE OF IMPRINT

Redaktør: Veronica Mike Solheim
Grafisk formgiver: Gaute Tenold Aase

A New Type Of Imprint handler om norsk kreativ kultur og design. Formålet forstår vi umiddelbart når vi ser magasinet. Her følger formen innholdet på en forbilledlig måte. Intet er tilfeldig, men alt godt organisert. Den typografiske aksenten gir magasinet en seriøs retning og karakter. Papirkvaliteten på sin side bidrar til en taktil og behagelig leseropplevelse.

I tillegg gir billedvalget artiklene en utfyllende dramaturgi og er av utsøkt og solid kvalitet. Oppslagene er varierte, noen ganger med tydelig tempo, andre ganger dvelende.

Det samlede inntrykket gir oss pulsen på landets fremste kreatører og byr oss en vitalitet som begeistrer. Juryen gratulerer tidsskriftet med godt utført design for året 2017.

Powered by Labrador CMS