Ruspolitisk debatt v/Rus & Samfunn torsdag 15. desember.

Ruspolitisk brytningstid: Rus & Samfunn takker staten for mange år med samarbeid med en ruspolitisk debatt på Litteraturhuset, Amalie Skram, den 15. desember, fra kl. 13.00 til 19.00

Publisert

Den 15. desember inviterer tidsskriftet Rus & Samfunn til ruspolitisk debatt for å markere at en ruspolitisk sfære er over.  En «sfære» der staten stilte som garantist for at rusfeltet har en plattform for fag- og debatt. Fra januar 2017 finner ikke Helsedirektoratet penger til videre
drift.

For 36 år siden ble Stoffmisbruk lansert med finansiell støtte fra Organ for Sentralrådet for narkotikaproblemer, og i samarbeid med Universitetsforlaget. I løpet av disse årene har tidsskriftet vært en viktig plattform for fagformidling og debatter på rusfeltet. Tidsskriftet
har vært igjennom to revideringer og endret form fra Stoffmisbruk til rus & avhengighet, før det sto opp som Rus & Samfunn i 2007. Med revideringene har det fulgt redaksjonelle kutt og siden 2007 har produksjon av tidsskriftet vært basert på en redaktør, et kobbel flinke
frilansjournalister, og et stadig mer ekspanderende rusfag med rusforskere, praktikere, brukere og pårørende som har sett nytten av, og behovet for en plattform for fagformidling, debatter og kunnskapsutveksling.

I løpet av disse årene har fagtidsskriftet vært med fra opptakten til en stadig mer skjerpet narkotikapolitikk da Stoffmisbruk ga ut sine første numre i 1980. Oppmykning med økt satsning på sosiale tiltak og skadereduksjon under rus & avhengighet mens Rus & Samfunn bivåner en ruspolitisk brytningstid både når det gjelder helse og juss.

Markeringen starter med ruspolitisk debatt fra kl. 13.00 til kl. 18.00. Den siste timen fra kl. 18.00 til kl. 19.00 er det mingling med lett servering.

Tidsskriftets tidligere redaktør, Martin Blindheim, leder loser oss igjennom dagen.

PROGRAM
13.00 – 13.15: Velkommen
13.15 – 14.00: Recovery i rusfeltet - Liese Recke, psykolog og førstelektor ved VID vitenskapelig Høgskole:
14.00 – 14.45: Om det sosiale som forsvant - Samfunnsviter Arne Klyve i samtale med psykolog og førsteamanuensis, Ole Jacob Madsen

14.45 – 15.00: Pause

15.00 – 15.45: Et skeivt blikk på rusomsorgen - Aino Lundberg, institusjonsleder, A-Sentret, Kirkens Bymisjon
15.45 – 16.30: Når kommer heroin i LAR? - Edle Ravndal, professor em. Senter for rus- og avhengighetsforskning, Seraf

16.30 – 16.45: Pause

16.45 – 17.30: Politi, politikk og narkotika - Paul Larsson, kriminolog og professor, Politihøgskolen:
17.30 – 18.00: Ruspolitikk anno 2022 - Ina Roll Spinnangr, styreleder Forening tryggere ruspolitikk
18.00 – 19.00: Sosialt & samvær med fingermat og drikke

Av hensyn til servering er det påmelding på epost til:
astrid.renland@rus.no innen 10.desember

Arr: Rus & Samfunn med støtte fra Norsk Tidsskriftsforening, Kulturrådet og Fritt Ord

Powered by Labrador CMS