Ordet er fritt, ordet er ditt!

Publisert

Søk støtte til debatter høsten 2020: Vi sender en samlesøknad for høsten 2020 til Fritt Ord. Send forslag på en eller to debatter til bente.riise@tidsskriftforeningen.no innen 3. august kl. 10.00.

Vi oppfordrer alle tidsskriftredaksjoner til å søke. Debattene kan være knyttet til planlagte artikler, temanummer, lanseringer eller annet. Tenk på problemstilling. Hvem skal debattere og hvorfor. Er det ny kunnskap, nye vinklinger, eller selve diskusjonen som er viktig? Det trenger ikke være politisk debatt, - like gjerne et faglig eller allment tema. Uansett, lag debatt og få både saken og tidsskriftet på dagsorden! 

Slik gjør du det:

Sett opp konkret tema og arrangement. Forslaget skal inneholde:

  • Tittel/overskrift på debatten - en god, interessevekkende og spisset inngang
  • Kort tekst om hva og hvorfor: litt om temaet og hvorfor debatten er viktig (maks 2 avsnitt)
  • Navneforslag på deltakere, debattanter, ordstyrere osv. - de du ønsker deg
  • Budsjett: Sett opp stipulerte utgifter til leie av lokaler, markedsføring, honorarer, reise og annet. Og list opp inntekter, dvs. annen finansiering og egenandel. Viktig å ta med tidsskriftets egeninnsats.
  • Søknadssum per debatt: fra kr 1.000 – 15.000. Viktig å synliggjøre ønsker og økonomi på en realistisk måte. Ikke overdriv. Vi ønsker jo alle å lage de viktigste, beste og tøffeste debattene!
  • Dere kan søke om to debatter hver.

NB! Det kan ikke sendes søknad om debatter som allerede er søkt Fritt Ord om.

Frist for innsending 3. august kl.10.00. Send til bente.riise@tidsskriftforeningen.no

Trenger du hjelp, har du spørsmål eller lurer på noe, send e-post eller ring gen.sekr. Bente Riise på mobil 90 58 48 38.

Tidsskriftforeningen har lange tradisjoner med å gi støtte til debatter - med støtte fra Fritt Ord.  Lager du et bra opplegg, få du som regel støtte! Tidsskriftene er ofte i front med nye tema og tanker, og debatter er både en god måte å profilere innholdet og tidsskriftet på, og å vise hvordan tidsskriftet setter sitt preg på den offentlige samtalen.

Powered by Labrador CMS