Kvinnekonferansen 2012

Lørdag 10. november kl 10.45, BUL-salen, Rosenkrantzgata 8 i Oslo, rett ved KaffistovaKonferanseavgift: kr. 150,-/Elev- og studentpris: kr. 50,-Konferansen er arrangert av tidsskriftet Rødt! og er støttet av Norsk Tidsskriftforening og Fritt Ord

Publisert

Program

Klokka 11–13 Er likestilling nok?

Jorun Gulbrandsen: Likestilling og/eller frigjøring?
Jorun Gulbrandsen er lærer og forfatter. Har i mange år deltatt i den kvinnepolitiske debatten. Leder av AKP fra 1997 til 2006.
Har blant annet skrevet boka, Er skolen for Kari eller Ronny?

Marie Sneve Martinussen: Bare pissoarer bak scenen!
Marie Sneve Martinussen er nestleder i Rødt og masterstudent i samfunnsøkonomi. Hun spiller bass, og noen ganger trumpet, i bandet Making Marks (tidligere kjent som My Little Pony).
Bandet har gitt ut to album og turnert i Europa og USA.

Gerd von der Lippe: Hvem får pengene i idretten?
Gerd von der Lippe er idrettssosiolog, professor (dr. scient), forfatter, feminist og samfunnsdebattant. Hun var den første i Norge som begynte med forskning om idrett og kjønn – kjønn og makt i en idrettsosiologisk og historisk vinkling.

Klokka 14–16 Abortkampen i USA og Norge

Ellen Aanesen: Abortkampen er ikke historie
Ellen Aanesen var programleder i NRK, og har laget mange programmer om feminisme og kvinnekamp. Blant annet har hun skrevet boka: Ikke send meg til en «kone», doktor. (Oktober, 1981)

Judith Mirkinsson: Abortkampen i USA
Judith Mirkinsson er fra San Francisco og har vært anti-imperialist, antirasist og feminist i over 40 år. Aktiv deltaker i Occupy Oakland, og medlem av Freedom Road. Hun skrev artikkelen «Kvinnekamp i USA» i tidsskriftet Rødt! nr 1/12.

Klokka 16–17 Makt og seksualisert vold

Aud Karin Bjørn og Seher Aydar
Aud Karin Bjørn er sosiolog, og skriver nå en doktoravhandling om ungdom som begår seksuelle overgrep. Seher Aydar er leder av Rød Ungdom. Skrev artikkelen «Rasisme i Norge idag?» i Rødt! nr 2A/12. Kan leses på: www.marxisme.no 

_____________________________________________________

Likestilling?

Frigjøring uten forskjellsbehandling?

Kvinner over hele verden slåss for retten og mulighetene til å være økonomisk uavhengige. Hvordan har vi det i Norge?

Kvinner i kulturlivet, idretten og på mange andre arenaer opplever at menn får flest ressurser. Hvorfor er det slik?

Kvinner i USA slåss for retten til sjølbestemt abort, for retten til å bestemme over sin egen reproduksjon. Det samme gjør de i Spania, – i mange land. Abortmotstandere i Norge er igjen på krigsstien. Hva er deres våpen?

Kvinner krever et liv i frihet uten frykt for maktovergrep og seksualisert vold. Hva er det som skaper en mannlig voldskultur – i Norge?

Vi har lover som skal sikre likestilling. Til neste år skal landet feire 100 år med stemmerett for kvinner. Hva er det som gjør at kvinner, på tross av alt dette, tjener minst, bestemmer minst og ikke har trygge liv?

Kom på konferansen og hør de dyktige innlederne. Bli med på diskusjonen!

Powered by Labrador CMS