Juryens begrunnelser

Publisert

_____________________________

Årets tidsskrift 2017

Nytt Norsk Tidsskrift

Ansvarlig redaktør: Vidar Enebakk
Redaksjonssekretær: Ellen Krystad

Illustratør: Siri Dokken / Design: Munch design

 Redaksjon: Fredrik Engelstad, Charlotte Haug, Christine Myrvang, Ellen Krystad, Inger Johanne Sand, Henrik H. Svensen, Kjersti Thorbjørnsrud.

Spørsmålet om hva vi skal med humaniora og formidlingens betydning for forskningen var to helt sentrale debatter i akademia i 2016. Nytt Norsk Tidsskrift var hovedarenaen for disse debattene. Ikke bare gjennom fremragende tekster, men også ved å organisere debattmøter og aktiv profilering i sosiale medier har tidsskriftet formidlet faglige impulser til det offentlige ordskiftet om skolens betydning for humaniora og om formidlingens betydning for forskningen.

Juryen gir derimot «gult kort» til redaksjonen for den lave kvinneandelen blant forfatterne i 2016 og håper på bedre kjønnsbalanse fremover. Redaksjonen har likevel klart å revitalisere NNT og formidle vitenskapelig innsikt til aktuelle kulturelle og politiske debatter, samtidig som man har klart å beholde tidsskriftets sterke identitet. I 2017 trenger vi en opplyst samtale og et levende Nytt Norsk Tidsskrift i kampen mot falske nyheter!

Gratulerer med prisen Årets tidsskrift 2017!

 _____________________________

Pris for språk og formidling 2017

PROSA

Redaktør: Sindre Hovdenakk

Grafisk design: Aina Griffin

Prisen for språk og formidling går i år til et tidsskrift som selv tematiserer dette i sine omtaler av norsk og oversatt sakprosa. Juryen vil spesielt fremheve bidragene til litteraturkritikerne Gro Jørstad Nilsen og Merethe Røsvik Granlund som i hele 2016-årgangen har underholdt og opplyst leserne med sine skarpe penner.

Tidsskriftet har sparket i gang viktige debatter som også ble formidlet til en bredere offentlighet. I essayet «En løgnaktig historie» analyserer Halvor Elvik tre tiår med bøker om og med Arne Treholt, mens Cathrine Krøgers tekst «Et fag på ville veier» problematiserte teoripress og klarspråk i profesjonsfagene generelt og språket i bøker for sykepleierutdanningen spesielt.

Juryen tildeler derfor prisen for språk og formidling dette året til PROSA. Gratulerer!

 ______________________________

Pris for god design 2017

Tidsskrift for Norsk psykologforening

Redaktør: Bjørnar Olsen

Design: Laboremus

Illustratører: Åshild Irgens, Bendik Kaltenborn og Åge Peterson

Prisen for god design går til Tidsskrift for Norsk psykologforening. Fagtidsskriftet har et tydelig teksthierarki mellom vitenskapelige artikler, annet fagstoff, kultur, debatt og reportasjer. Hovedartiklene er gjennomgående intelligent dramatisert med illustrasjoner som løfter teksten og inviterer til videre lesning. De faste omslagsillustrasjonene skaper kontinuitet og gir tidsskriftet en ekstra dimensjon av idétyngde.

Gjennom sitt typografi- og formvalg har Tidsskrift for Norsk psykologforenings redaksjonelle innhold funnet sin nødvendige ro og rytme. Totalinntrykket er drivende gode tekster og velvalgt visuell presentasjon. Tidsskrift for Norsk psykologforening er et fagtidsskrift med et stort potensial til å nå langt utover sitt engere fagmiljø.

Juryen gratulerer!

Powered by Labrador CMS