Hva skal vi gjøre med smerten?

Publisert

Arr inviterer til debatt om den gåtefulle smerten. Torsdag 15. november kl. 1900 i Kjelleren på Litteraturhuset.

Hvordan møter vi motgang og ubehag i dag? Er sorg sykdom eller ikke? Blir noens smerte tatt mer på alvor enn andres? 

Skal vi tro Statistisk Sentralbyrå har vi aldri hatt så mye smerter som nå. Og i Norge – verdens beste land å bo i – har folk mer smerter enn i noe annet land. Etter depresjon kommer  muskel- og skjelettlidelser øverst blant årsaker til sykefravær. Kronisk smerte rammer rundt 30 prosent av den voksne befolkningen, og er den viktigste årsaken til langtidsfravær og uførhet.

Slike påstander dominerer diskusjonen om smerte i dag. Den handler om helse, økonomi og politikk, og her er medisinerne smertens viktigste eksperter. Smerten er som mye annet blitt medikalisert.

Men smerte som sykdom er bare en av mange mulige fortolkninger. For hva smerte er, og hvordan den gis mening er historisk betinget.

Innledere til debatt:

Truls Petersen, redaktør for Arrs temanummer om smerte,

Egil Andreas Fors, smertelege og forsker ved NTNU. Forfatter av den kommende boka Hva er smerte,

Sunniva Gylver, sogneprest i Kampen kirke og kjent fra livssynsprogrammer på TV2 og NRK,

Bjarne Markussen, førsteamanuensis i litteraturvitenskap (UiA).

Arrangementet er gratis.

Powered by Labrador CMS