Arr Idéhistorisk tidsskrift får pris for språk og formidling

Publisert

Redaktør Thomas Brodahl 
Redaksjon: Haakon Bekeng-Flemmen, Vigdis Evang, Sarah Hervé, Ragni Indahl, Joel Johansson, Emil Johnsen, Ellen Krefting, Else Marie Lingaas, Britt Medalen Nilsen, Truls Petersen, Espen Schaanning, Idunn Victoria Rostøl, Thale Sørlie, Thomas Østerhaug, Endre Ugelstad Aas

Juryens begrunnelse:
Prisen for språk og formidling skal gis til en kandidat som særmerker seg med godt språk og særlig god formidling til et allment publikum. 

Årets vinner har en tilgjengelig og åpen form som er behagelig presentert i et klart og velredigert språk, noe som skaper interesse og rom for ettertanke. Siden første utgave kom i 1989 har tidsskriftet gitt ut temanumre, og i 2021-årgangen danner temaene en helhet: «Bygda», «Reise» og «Utdanning» var alle aktuelle tema under fjorårets valgkamp. Årets vinner må være krevende å redigere, men resultatet er lett å lese. Prisen for språk og formidling i 2021 går til Arr Idéhistorisk tidsskrift.

Powered by Labrador CMS