4. februar 2021 Invitasjon til informasjonsmøte om ny søknadsrunde hos Kulturrådet

Publisert

Tid og stad: på Zoom torsdag 4.februar 2021 kl. 14.00 – 14.45

For: Tidsskriftredaksjonar, kritikarar, skribentar og andre. 

Kulturrådet har opna for ein ny søknadsrunde for ordninga Tidsskrift og kritikk, som gjeld søknader til prosjekt og arrangement, og ei ekstraordinær utlysing for mangfaldsprosjekt. Frist 2.mars 2021. Sjå her

Prosjekt
Det kan søkes støtte til utviklings-, formidlings- og kompetansehevende tiltak. Der et formål er å bygge og styrke lokale/regionale plattformer for tidsskrifter og kritikk, forutsettes regional finansiering.

Arrangement. Det kan søkes støtte til arrangementer som kan bidra til styrking av kunst- og kulturkritikken, debatten og den kritiske refleksjonen om kunst og kultur i norsk offentlighet. Det forutsettes avtale med kvalifiserte kritikere. Det kan også søkes støtte til andre typer arrangementer som fremmer formålet med foreliggende tilskuddsordning.

Mangfoldsprosjekt
Det kan søkes støtte til prosjekter og arrangementer som kan synliggjøre og tilrettelegge for at et mangfold av stemmer og samtaler om kunst og kultur kommer til uttrykk i en bred offentlighet (se mer i retningslinjer som publiseres 02. februar).

Innleiarar:

Kva er formålet med ordninga og den nye søknadsfristen?
Ida Habbestad, leiar i utvalet for ordninga Tidsskrift og kritikk

Om søknader: Kven kan søke og til kva type satsingar?
Rolf Engelsen, Kulturrådet

Ordstyrar: Bente Riise

Det blir høve til å stille spørsmål. Meld deg på her.

Zoom-lenke
https://zoom.us/j/95093688108?pwd=TWJJL2o4dVNFSlgzN0VNY0xpbSs3dz09
Meeting ID: 950 9368 8108
Passcode: 277428

Powered by Labrador CMS