Et nødvendig løft for tidsskrifter og kritikk

– Vi foreslår en økning i støtten med rundt 35 millioner kroner til tidsskrift og kritikk, og ti nye arbeidsstipend for kritikere, sier Nana Rise-Lynum, leder i Norsk tidsskriftforening.

Norsk Tidsskriftforening, Norsk kritikerlag og Tekstallianse har gått sammen om å fremme fem forslag til tiltak som vil innebære et solid løft for norske tidsskrifter og kritikere. I et brev til Kulturdepartementet står det at hensikten er å styrke infrastrukturen for et opplyst ordskifte og realisere det demokratiske potensialet i den rike norske kunst- og kulturproduksjonen.

Bekymret for utviklingen

Norsk tidsskriftforening er bekymret over det lave støttenivået til tidsskriftene, og ber også om mer midler til egen drift.

- En større satsing er helt nødvendig for å fylle de viktige funksjonene våre medlemmer har i å drive kritisk refleksjon i et opplyst demokrati. Norsk tidsskriftforening arbeider både strategisk og politisk for å bedre rammevilkårene for tidsskriftene, og omfattende kursing og kompetanseheving i redaksjonene. Dette er viktig fordi store deler av tidsskriftfeltet er drevet på frilansbasis. Norsk tidsskriftforening trenger nå en tryggere og mindre prosjektbasert økonomi, for å kunne gjøre en enda bedre jobb for tidsskriftene, sier Nana Rise-Lynum, leder i Norsk tidsskriftforening.

30 millioner mer til Kulturrådet

De tre organisasjonene har fremmet felles forslag til tiltak, og det største er å doble Kulturrådets ordning for tidsskrifter og kritikk. Her er de frem tiltakene:

1. Norsk kulturfond styrkes med 30 millioner til fagområdet tidsskrift og kritikk

2. Antall arbeidsstipend til kritikere økes med 10 hjemler

3. Driftsstøtten til Norsk tidsskriftforening styrkes med 750 000 kroner

4. Driftsstøtten til Norsk kritikerlag styrkes med 180 000 kroner

5. Driftsstøtte til Tekstallmenningen – tidsskrift- og småforlagssentralen på 2 millioner kroner

Les innspillet i sin helhet

Powered by Labrador CMS