Redaktørenquete: Tidsskriftet DER

Satser på papir, podkast og dugnad

- De fleste av våre lesere og følgere er arabisktalende nordmenn. Jeg tror ytringsfriheten vi har i Norge bør utnyttes mer, sier Osama Shaheen, redaktør i DER, som også distribuerer tidsskriftet i Midtøsten. DER دار er det første tidsskriftet for arabisktalende i Norge.

- Kva er hovudsatsinga til din publikasjon framover?

- I tillegg til papir, skal vi ha fokus på DER podkast i 2023. Vi startet i fjor med ukentlige program, der vi forteller nyheter fra Norge på arabisk. I år skal vi starte et nytt program om livet som arabisktalende student på universiteter i Norge.

- Kva er du mest stolt av at din redaksjon har lykkast med dei siste åra?

- Vi lyktes med å sette søkelys på klimadebatt blant arabisktalende i Norge. Vår utgave ble lest med stor interesse der prøvde vi å forklare klima spørsmål på en enkel måte. Utgaven ble også distribuert til andre land som Egypt, Libanon og Palestina.

- Kva veit de om lesarane dykkar?

- De fleste av våre lesere og følgere er arabisktalende nordmenn. Det har vært interesse for vårt tidsskrift blant etniske nordmenn også. Særlig utgaver som har et tema som er relevant om Midtøsten, for eksempel vår utgave om kvinnerettigheter i den arabiske verden, i mars 2022.

- Korleis prioriterer tidsskriftet mellom papir og nett, og kva har endra seg med digitaliseringa?

- Vi fokuserer mest på papir, siden målgruppa vår er +45 arabisktalende. De foretrekker å lese papirutgaver som de finner lett tilgjengelig på offentlige biblioteker.

- Kva er den største utfordringa for deg som redaktør no?

- Tid. Alt vi gjør i tidsskrift er basert på frivillig arbeid, og det tar en stor del av vår fritid.

- Kva ville du gjort med tidsskriftet om du fekk ti millionar kroner?

- Ooi. Det er mye penger. Vi gjør veldig mye med mye mye mindre enn ti millioner. Men jeg tror ytringsfriheten som vi har i Norge bør utnyttes litt mer. I vår utgave om klima og kvinnerettigheter samarbeidet vi med mange forfattere fra den arabiske verden. De var veldig glade for at å kunne ytre seg fritt i tekstene. Jeg skulle ønske at vi i DER kunne være mer i kontakt med unge forfattere i den arabiske verden. Og så synes jeg at det er synd at vi satser veldig lite på andre språk enn norsk. Med ti millioner kroner blir det interessant å lage utgaver på andre språk. Jeg savner tidsskrifter som publiseres på somalisk og polsk, og ikke minst det nye dominerende språket, ukrainsk.

- Kva har vore den beste måten å marknadsføre tidsskriftet på?

- Sosiale medier er den enkleste måten. Men vårt tidsskrift kunne ikke gå fram uten hjelp fra Tekstallmenningen. De har hjulpet oss med alt som gjelder abonnementssystem, markedsføring av tidsskriftet på festivaler, og ikke minst at vi at vi har fått bedre kontakt med norsktalende lesere.

Osama Shaheen, redaktør i DER og journalist i Bergens Tidende.

Les også intervjuet med Osama Shaheen i Journalisten:

https://journalisten.no/arabiske-varen-bergen-bergens-tidende/kjevekirurgen-flyktet-fra-syria-under-krigen-na-er-han-journalist-og-tidsskriftsredaktor-i-norge/500580

Powered by Labrador CMS