Tverrologen: Samarbeid og kompleksitet

Tverrologen er en uformell og undersøkende «kjøkkenbordsamtale» mellom kunnskapsrike mennesker fra ulike fagfelt. Denne gangen vil vi snakke om forholdet mellom samarbeid og kompleksitet. Gjestene rundt dette bordet er evolusjonsbiolog Glenn-Peter Sætre, sosialantropolog Thomas Hylland Eriksen og filosof Bendik Hellem Aaby.

Samarbeid er et evig kompromiss mellom våre egne interesser og interessene til de rundt oss. Hvorfor aksepterer vi dette kompromisset? Så klart ønsker de fleste av oss å være gode medborgere. Men hvor kommer dette ønsket (dypest sett) fra?

Evolusjonshistorien er full av spenninger mellom ulike organisatoriske nivåer. Slik som individene i et samfunn ofte vil noe annet enn det samfunnsstrukturene krever av dem, «vil» som regel ikke et enkelt gen det samme som det organismen som helhet «krever». For det som tjener genets umiddelbare spredning, tjener ikke nødvendigvis individets overlevelse.

Men så finnes det forsoning i form av kompromisser mellom de ulike nivåene. For eksempel kan et individ gjøre oppofrelser i eget livsløp for å oppnå en slags udødelighet i de kommende generasjonene, enten det er i form av etterkommere eller etterfølgere.

Denne typen forsoning tilrettelegger også for nye former for organisering. Er det da slik at vi kan snakke om at samarbeid er en nøkkel til kompleksitet?

I denne samtalen vil vi undersøke hvordan samarbeid (på ulike nivåer) påvirker kompleksitet (og kanskje også om hvordan kompleksitet påvirker samarbeid?) og hvordan denne påvirkningen tar form, rent biologisk så vel som sosialt. Og hvilke analogier finner vi mellom samarbeid på grunnleggende biologiske nivåer og samarbeid i menneskesamfunn?

Tverrologen forsøker å finne svar torsdag 4. mai kl 19 i RF-kjelleren på Blindern.Dørene åpner kl 18 og samtalen starter kl 19Møtet arrangerers med støtte fra Fritt Ord og Norsk tidsskriftforening.Vel møtt for en god samtale!

Powered by Labrador CMS