.

Årets tidsskrift 2023 - tid for påmelding

Kven blir Årets tidsskrift i 2023? Prisen heng høgt og kan bety mykje for vinnaren. Send nominering innan 20. januar 2023.

Prisen er ei pengegåve på kr 30 000 til tidsskriftet, som kan nyttast slik de sjølve vil. Årets tidssskrift blir delt ut i løpet av våren 2023, og med fleire underprisar.

Retningslinjene for Årets tidsskrift kan du lese om her:

KATEGORIER OG BESKRIVELSER

 • Årets tidsskrift

Hederlig omtale (rekkefølge er tilfeldig):

 • Språk og formidling
 • Faglig formidling og evne til å nå egen målgruppe
 • Design og layout
 • Åpen pris

ÅRETS TIDSSKRIFT

Årets tidsskrift bør vurderes ut fra alle kravene i alle kategorier bortsett fra Åpen pris og skal score høyt på disse områdene. Det kan i juryens innstilling fremgå hvorvidt ett eller flere kriterier har vært særlig viktig for avgjørelsen. Avgjørelsen begrunnes for hvert punkt i tillegg til den generelle begrunnelsen. Prisen gis uavhengig av om det er et kulturelt eller vitenskapelig tidsskrift.

Styret i Tidsskriftforeningen oppnevner juryen.

SPRÅK OG FORMIDLING

Godt språk og litterære kvaliteter uavhengig av sjanger.God formidling av forskning og kultur til allment publikum, ikke bare egne lesereEvne til å dyrke frem tydelige og nye stemmer; kommer nye skribenter godt til syne og/eller fortsetter kjente skribenter å utvikle seg.

Evne til å skape og bidra til debatter i samfunnslivet og offentligheten. Allmenne tidsskrifter har andre forutsetninger enn spesialiserte, kriteriet sees i forhold til tidsskriftets redaksjonelle målsetninger og tematiske sfære.

FAGLIG FORMIDLING OG EVNE TIL Å NÅ EGEN MÅLGRUPPE

Det vurderes om tidsskriftet oppfyller sine egne mål om å fungere overfor sin målgruppe eller sitt felt, om det tilfredsstiller de krav leserne kan forvente av ”sitt” tidsskrift.

Spesielt vitenskapelige tidsskrifter må kunne vurderes på faglighet i sin formidling til sin målgruppe. Likedan må tidsskrifter som henvender seg til smale felt vurderes på samme måte.

DESIGN, LAYOUT OG TYPOGRAFI

I denne kategorien vektlegges lesbarhet og hvordan utformingen gir leseren hjelp til å trenge inn i stoffet. Det visuelle uttrykket, valg av design og typografi, skal stå godt i sammen og i forhold til hverandre og understreke budskapet som formidles.Design og visuell utforming merkes like ofte i sitt fravær som når det fungerer. Godt design behøver ikke bare være et virkemiddel i presentasjon av tekstene; visuelle elementer kan i seg selv være et innholdsmessig moment.

ÅPEN PRIS

Denne prisen kan deles ut hvis tidsskriftet har gjort noe på en

 • helt ny måte eller gjør noe som ikke er gjort før
 • er årsak til en hendelse som resulterer i noe større som går utover vanlige debatter eller oppmerksomhet
 • oppnår en form for stor eller ny suksess

Noen eksempler:

Oppfinnelse av en app som gir formidabel abonnementsøkning

En måte å bruke gamle arkiver på en ny måte

En fotoreportasje som gir ringvirkningEt samarbeid men noen som resulterer i stor bruk og spredning av stoff

PÅMELDING

Tidsskriftene nominerer seg selv ved å melde seg på i konkurransen til Årets tidsskrift.

Konkurransen utlyses i desember/januar. Fristen for innsending er endelig, påmelding etter frist mottas ikke.

Påmelding gjøres elektronisk og med begrunnelse om hvorfor man søker i kategorien(e). Send inn 3 numre av foregående utgang i papirformat. Når tidsskriftene er nominert til å gå videre skal de samme utgavene sendes som lavoppløst PDF til hver av jurymedlemmene.

Begrunnelsen(e) skal være på max 2-2500 tegn. Det er kun medlemmer i Tidsskriftforeningen som kan delta, og papir- og nettidsskrifter stiller på lik linje. Nettidsskrifter vurderes på lik linje med papirtidsskrifter. Det er innholdet på sidene under juryens arbeidsperiode som vurderes. I tillegg vil kvalitet og relevans på arkivert og tilgjengelig stoff vurderes.

UTDELING AV PRIS

Det deles ut en pris for Årets tidsskrift hvert år og eventuelt hederlig omtale i hver av kategoriene. Prisene deles ut på et arrangement i forbindelse med Tidsskriftforeningens årsmøte, vanligvis i april.

Det vil bli kåret ett tidsskrift som mottar prisen Årets tidsskrift , diplom og en pengepremie på kr. 30 000. Vinnere i andre klasser får hederlig omtale med diplom.

JURYARBEID OG –SAMMENSETNING

Juryen skal være satt sammen før utlysningen av Årets tidsskrift og navnene oppgis i forbindelse med utlysningen. Juryen skal fysisk møtes på første og siste møte, andre møter kan arrangeres på andre måter. Jurymedlemmer bør velges for både to og tre år for å sikre kontinuitet i juryarbeidet.

Juryen skal ha minimum 5 medlemmer hvorav en velges som juryleder i juryens første møte. Denne personen er automatisk med som jurymedlem i den nordiske konkurransen Årets nordiske kulturtidsskrift.

Juryen skal ha kompetanse på redaksjonelle kjerneområder:

 • design og layot
 • språk og formidling
 • markedsarbeid, promotering og pressehåndtering
 • vitenskapelig formidling

Juryen kan ikke nominere tidsskrift selv, men forholder seg kun til innsendte bidrag.

Innstillingene skal begrunnes faglig innenfor kategoriene.

Powered by Labrador CMS