PLNTY inviterer til foredrag og debatt med Anne Bamford!

Publisert

Antallet timer kunst og håndverk er redusert fra 20 prosent på 70-tallet til 12,5 i 2022. Den kunstfaglige kompetansen synker hos norske lærere. Barn med fag som tegning, musikk og dans som en del av sin skolehverdag, utvikler kognitive funksjoner raskere enn barn som har ordinær undervisning på skolen. Kunst og kultur er styrkedråpen for demokrati og kritisk tenkning. Fremtiden etterspør kreativitet som kompetanse.

– I Norge er kultur koselig, men ikke særlig viktig, sier professor i kreativitet, Anne Bamford i et intervju med PLNTY i vår utgave 2, som er dedikert til "Kunst og kultur i skolen" (eller mangelen på det).Har situasjonen endret seg de siste 10 årene etter at hun utga rapporten "Arts and Cultural Education in Norway" (2011) kom ut? Og hva er det eventuelt som forårsaker at vi ikke satser på kreativitet i utdanningen når det ligger latent i den menneskelige utvikling å være kreativ?Bli med på debatt hos Henie Onstad Kunstsenter, den 15. november 2022 klokken 18.00 - 20.00. Arrangementet er gratis. Påmelding.
https://plnty.no/bamford/

Powered by Labrador CMS