ÅRETS TIDSSKRIFT 2018 ER KÅRET!

Prisen Årets tidsskrift 2018 går til Tidsskrift for Den norske legeforening og sjefredaktør Are Brean

Publisert

Fra juryens begrunnelse:
I Norge holder vi oss med mange gode fagtidsskrifter som har en viktig rolle for å vedlikeholde og videreutvikle en fagterminologi på norsk. Tidsskrift for Den norske legeforening er kanskje den fremste eksponenten blant disse.

Den store gaven til folket er imidlertid at tidsskriftet deler innholdet med den vanlige leser – da alt stoffet er gratis tilgjengelig på nett, som er et ideal for forskningstidsskrifter.

Debattene, artiklene, temaene og de faglige oversiktene er uvurderlig informasjon til en bredere offentlighet. Tidsskrift for Den norske legeforening bidrar til god fagformidling på norsk, deler kunnskapen med alle og setter standarden for fagtidsskriftene i Norge.  

Tidsskriftet Samtiden og redaktør Christian Kjelstrup får pris i åpen klasse for «Kreativ posisjonering og rekruttering av nye stemmer»

Fra juryens begrunnelse:
Samtiden har i sin 2017-årgang markert seg med tydelige og aktuelle tema, der innholdet er preget av kompetanse, bredde og nytenkning i valg av artikkelforfattere. Tidsskriftet har fremvist et sterkt engasjement og vilje til å erobre nye arenaer i offentligheten ved originale og effektive lanseringsstunt som har utvidet utgivelsens nedslagsfelt.

Samtiden anno 2017 er en vital publikasjon og til inspirasjon for andre tidsskrift når det gjelder å rekruttere nye og unge skribenter og å skape oppmerksomhet om sine utgivelser.

Pris for godt design 2018 går til A New Type of  Imprint og redaktør Veronica Mike Solheim

Fra juryens begrunnelse:
A New Type Of Imprint handler om norsk kreativ kultur og design. Formålet forstår vi umiddelbart når vi ser magasinet. Her følger formen innholdet på en forbilledlig måte. Intet er tilfeldig, men alt godt organisert.

Billedvalget gir artiklene en utfyllende dramaturgi og er av utsøkt og solid kvalitet. Oppslagene er varierte. Det samlede inntrykket gir oss pulsen på landets fremste kreatører og byr oss en vitalitet som begeistrer.

Juryen har bestått av:

Juryleder Margunn Vikingstad, litteraturkritiker i Morgenbladet
Andreas Wiese, daglig leder Litteraturhuset i Oslo
Geir A. Skomsøy, designfaglig rådgiver, konseptutvikler og tekstforfatter
Vidar Røeggen, seniorrådgiver, Universitets- og høgskolerådet
Gerd Johnsen, redaksjonssjef Res Publica

Utdeling: Prisen deles ut torsdag 26.april klokka 19.00 hos Fritt Ord i Uranienborgveien 2, Oslo.

Heder og ære: Hovedprisen består av en pengepremie på kr 30 000 kroner. De andre prisvinnerne får diplom og blomster.

Juryens komplette begrunnelser finnes her.

Kontaktinformasjon:

Tidsskrift for Den norske legeforening, sjefredaktør Are Brean
Mobiltlf.: 934 87 819
e-post: Are.Brean@tidsskriftet.no

Samtiden, redaktør Christian Kjelstrup
Mobiltlf.: 911 15 544
e-post: christian.kjelstrup@aschehoug.no

A New Type og Imprint, redaktør Veronica Mike Solheim
Mobiltlf.: 917 93 447
e-post: mike@anti.as

Norsk tidsskriftforening
Juryleder Margunn Vikingstad – tlf. 411 02 214
Generalsekretær Bente Riise – tlf. 905 84 838

Powered by Labrador CMS