Mot i brystet, vett i pennen. Seminar om ytringsmot

Publisert

Alle er for ytringsfridom, men kor lett er det å utøve? Vi inviterer til seminar for skribentar og redaktørar om ytringsmot. Kvar hentar ein motet frå, kva skal til for å utøve ytringsfridom?

Tid og stad: 1.11. 15.00-17.00 i kantina til Aschehoug/Universitetsforlaget, Sehesteds plass

På seminaret kjem dyktige skribentar og redaktørar og fortel om korleis dei arbeider og tenkjer, kva erfaringar dei har gjort seg med å publisere kontroversielle, sterke og modige ytringar.

Redaktørane Ole Martin Mortvedt i Politiforum og Tove Lie i Khrono fortel om saker og stormar dei har stått i. 

Jurist Anine KierulfJoachim M. Lie fra Fritt Ord, redaktør Ivar Kvistum i Handikapnytt/leder i Fagpressens Redaktørforum og andre kommer for å legge fram tanker og perspektiver på ytringsmot.

Nokre har trekt seg frå den offentlege debatten. Kva med dei mange som lar vere å ytre seg fordi dei ikkje tør, eller er usikre på konsekvensane? Kor stor er sjølvsensuren blant dei som skriv og publiserer, og er den meir utbreidd no? Vi trur at det er behov for litt opp-tøffing og mobilisering. Vi trur ikkje at det er nok å seie at vi skal praktisere ytringsfridom, vi må våge det òg. Jurist Anine Kierulf og representantar frå Fritt Ord, Fagpressen og andre kjem for å diskutere ytringsmot. Kvar går grensene, og kvar bør vi vere forsiktige?   

Treng vi ein Ver Modig-plakat?

Pressa har sin Ver varsam-plakat, men treng vi no ein Ver Modig-plakat? Vilkåra for ytringsfridom i ulike bransjar og miljø kan vere så ymse, og utviklinga i offentleg sektor går feil veg, jf. ein Fafo-rapport. Norsk tidsskriftforening og Fagpressen representerer meir enn  350 norske publikasjonar; kulturtidsskrift, politiske tidsskrift, bransjeblad, fagpublikasjonar og vitskaplege tidsskrift. Vi vil heve ytringskompetansen nokre hakk for skribentar og redaktørar, og vi inviterer også frilansjournalistar og andre skribentar. Seminaret er ope for alle.   

Kva trengs av rammer og tryggleik?

Korleis skal vi hindre at truslar og risiko for sanksjonar svekkjer ytringsfridom og tar motet frå skribentar og redaktørar? Å stå i stormen kan vere tøft. Korleis agere i offentlegheita og forsvare ytringane? Kva er fundamentet vi står på? Kvar står redaktørane og kva er deira rolle når det bles? Ein treng strategiar når det blir ille; konkrete råd og tips om korleis ikkje å ta det personleg, men bli styrka i den rolla ein har, ta på rustninga og stå i kampen.

Vi håper seminaret bidrar til viktig erfaringsdeling, og å bygge nettverk på tvers av fagfelt, bransjar o.l.   

Desse kjem:

Anine Kierulf, Jurist: Hvor modige kan vi være - og hvorfor er vi det ikke?  Hvor stort er handlingsrommet for ytringer og ytringsmot? Hvor går grensene?Er vi (blitt) for pysete i Norge, og hva skyldes i så fall det? Hvor skal vi ta ytringsmotet fra? Og fra hvem?Anine Kierulf er jurist og fagdirektør ved Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter, NIM. Kierulf var tidligere forsker ved Senter for menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo. Hennes fagfelt er konstitusjonelle spørsmål, menneskerettigheter og ytringsfrihet. Hun er styremedlem i Fritt Ord. Fotograf: Olav Torvund     Joakim Lie, prosjektleder i Fritt Ord: Frihet og mot i en polarisert samtid Hva slags ytringsmot ser vi i dagens samfunn, og hvordan forholder Fritt Ord seg til sin målsetning om å støtte ytringsmotet i egne prosjekter og vurdering av søknader?Joakim Lie, prosjektleder i Fritt Ord, holder innlegg om Fritt Ords formål om å stimulere til debatt og modig bruk av det frie ord.     Ole Martin Mortvedt, redaktør i Politiforum: Hva gjør du under press? Følger du redaktørplakaten? Eller er noen fritatt fra ditt kritiske blikk? Redaktør i Politiforum Ole Martin Mortvedt forteller om sine erfaringer etter å ha inntatt et standpunkt i Monika-saken, og krevd politimesterens avgang, etter å ha kritisert styreleder og generalsekretær i egen organisasjon for uryddig avtaleinngåelse med styreleders nabo og en bredt anlagt artikkel hvor politidirektøren først oppfordrer kvinner til å søke ledende stillinger, for deretter å ringe en av de kvinnelige søkerne, og be henne trekke søknaden.Det handler om politiansattes frykt for å bli sporet til å ha kontakt med redaktøren, både på telefon, e-post og i personlig møte.Og om hvordan jeg måtte finne kanaler kildene kunne stole på for å kommunisere. Og det handler om hvordan en makthaver iverksetter skjulte sanksjoner for å vanskeliggjøre journalistikken.Politiforum utgis av Politiets Fellesforbund og er Norges største uavhengige politimagasin.Ole Martin Mortvedt er politimannen som gjorde om politiets fagforeningsblad fra å drive med informasjon til å drive etter redaktørplakaten. Han har 16 års erfaring som politiredaktør. Under hans ledelse har Politiforum mottatt 12 Fagpressepriser. Selv har han mottatt Fagpressens Spesialpris (2004) for dekning av Nokas-ranet, Hedersprisen (2005), Årets Bladfyk (2015) og Innertieren (Skuddene på Roa 2016).     Tove Lie, redaktør i Khrono: Gapestokk eller viktig publisering?   Redaktør Tove Lie i universitets- og høgskoleavisa Khrono ble anklaget for å gjøre «knefall for gapestokkmentaliteten» da hun i sommer publiserte en sak om at professor ved Universitetet i Stavanger, Nils Rune Langeland, hadde sendt grove meldinger til ulike kvinner. Flere av dem hadde «outet» professorens trakasserende meldinger i sosiale medier. Saken skapte en opphetet mediedebatt med sterke fronter. Redaktøren forteller om hvordan det var å stå i stormen.Tove Lie har utviklet og bygd opp nettavisen Khrono, som ble lansert i 2013 og mottok Fagpresseprisen året etter. Hun har mange års erfaring som journalist og redaktør, blant annet fra Nationen, Ny Tid og Klassekampen. Hun har også vært direktør i Samlaget og utgitt to bøker; Fredsnasjonens grenseløse våpenhandel (2012) og Grepa kvinnfolk (2015).   Ivar Kvistum vil snakke om Frihet, trygghet og Redaktørplakaten  Kvistum har siden 2011 vært ansvarlig redaktør i Handikapnytt, et magasin utgitt av Norges Handikapforbund. Han er også leder i Fagpressens Redaktørforum. Kvistum har rundt 30 års redaksjonell fartstid fra dagspresse, fagpresse og ukepresse. Han har også utgitt tre humorbøker som ikke har solgt noe særlig.

.

Powered by Labrador CMS