Årets tidsskrift og andre priser 2016

Juryens begrunnelser for de forskjellige prisene i 2016. Årets tidsskrift, Fanfare, gikk også av med seieren i den nordisk konkurransen "Årets nordiske kulturtidsskrift".

Publisert

Årets tidsskrift:  Fanfare

Årets tidsskrift 2016 går til en trykksak som har inntatt tidsskriftverden på en høyst uhøytidelig måte. Med likestilling og aktivisme som prinsipp, både ved å hente tema fra ulike kunstfelt og ved å la etablerte og mindre etablerte kunstnere og kulturarbeidere slippe til, utvider FANFARE horisonten i det kulturelle Norge. Et konseptuelt steg ut i verden gjør de også i FANFARE #5 med tema om hva det internasjonale er, utgitt på norsk, engelsk og japansk.

Variert bruk av sjanger, stil og visuelle virkemiddel og med et både kritisk og selvkritisk blikk på kvalitet, gjør at tidsskriftet diskuterer kultur på en annerledes måte. Redaksjonen kjennetegnes ved en sterk identitet og vilje til å prøve ut nye grep. Tidsskriftet har i tillegg gjort sidesuksess med lydboksingel-prosjektet Ferdigsnakka. Slik er det bare til å gi den faste spaltisten i FANFARE, den klarsynte som spår om kultur-Norges framtid generelt og FANFAREs framtid spesielt delvis rett: «Dere ligger bedre an nå enn siste jeg snakka med dere.» For som Juryen til Årets tidsskrift vil formulere det: Dere ligger skikkelig bra an. Gratulerer!

Faglig formidling og evne til å egen målgruppe: Tidsskrift for norsk Psykologforening

Tidsskriftet er den sentrale publiseringskanalen i psykologi på norsk. Foruten rene fagartiklerer innholdet i de ulike utgavene variert, fra essay, kulturstoff, reportasjer til debattinnlegg, noe som gjør at de på en utmerket måte klarer å kommunisere både til fagfellesskapet og en bredere offentlighet. Her klarer man å kombinere solid fagkunnskap med godt språk. Juryen ønsker særlig å berømme måten tidsskriftet kommuniserer på, i samspillet mellom papirutgaven, tidsskriftets nettløsning og bruk av sosiale medier. Gratulerer!

Design, layout og typografi: Syn og Segn

Alt hva vi leser oppfattes både rasjonelt og emosjonelt. Før vi forstår tekstens innhold, oppfatter vi spontant dens tone gjennom presentasjon og form. Design er derfor en del av budskapet. Det er juryens oppfatning at Syn og Segn forstår dette på en utmerket måte. Tidsskriftet balanserer godt mellom foto og illustrasjon og utnytter de mulighetene som god designtenkning byr på. Her er ingen forstyrrende elementer og presentasjonen av tekstene engasjerer til videre lesning. Selv omslaget skaper leselyst der de ulike temaene blir tilført et emosjonelt trykk gjennom billedbruk og typografi. Juryen gratulerer  Syn og Segn med et godt utført design, layout og typografi for året 2015.

Åpen klasse "Politisk arena": Minerva

Mens norsk offentlighet var på sitt kanskje mest dovne i 2001, dukket tidsskriftet Minerva opp i ny drakt med store ambisjoner og vyer. Med dype røtter forankret i klassisk konservativisme, utforsker Minerva sosiale, kulturelle og økonomiske problemstillinger med tydelighet og engasjement. Tidsskriftet har i flere år nå vært en premissleverandør i den norske offentligheten, og fungert som en politisk arena der nye uredde stemmer stiller spørsmålstegn rundt vedtatte sannheter. De har lykkes med det viktigste for et tidsskrift: Debattene har skapt ringvirkninger i den offentlige samtalen. Artiklene er varierte, den visuelle presentasjonen innbydende og det er vanskelig å ikke la seg engasjere av å lese Minerva. Derfor går prisen til Minerva i åpen klasse. Gratulerer!

Powered by Labrador CMS